17/05/2017 - 08:21

Nhịp cầu dân cử

Đề nghị bồi thường dứt điểm thiệt hại

Cử tri phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt đề nghị ngành chức năng bồi thường dứt điểm cho các hộ dân ảnh hưởng bởi dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 91. Nội dung trả lời của UBND quận Thốt Nốt như sau:

Thực hiện công văn chỉ đạo của UBND TP Cần Thơ về việc xác định phạm vi để tính bồi thường thiệt hại, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 91. UBND quận chỉ đạo Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất quận tiến hành lập biên bản kiểm kê để bồi thường thiệt hại, hỗ trợ bổ sung 2m chân taluy đối với các hộ dân bị ảnh hưởng.

Đến nay, Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất quận đã lập xong phương án bồi thường, hỗ trợ và tiến hành lập danh sách thu hồi đất, cơ sở pháp lý về đất và đối chiếu các giấy tờ cần thiết, có liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Đối với các hộ dân trên địa bàn phường Tân Hưng, Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất quận đã áp giá bồi thường, hỗ trợ đợt 1 được 114/493 hộ.

Qua kiến nghị của cử tri, Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất quận đã kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, nhưng do đơn vị đo đạc xuất hồ sơ kỹ thuật về đất của các hộ dân ảnh hưởng ở khu vực Tân Lợi 1, phường Tân Hưng còn nhiều sai sót về kích thước, diện tích, chủ sử dụng… Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất quận đã kiến nghị chủ đầu tư yêu cầu đơn vị đo đạc, kiểm tra và xuất hồ sơ kỹ thuật của các hộ dân để Chi nhánh có cơ sở áp giá bồi thường hỗ trợ và trình UBND quận ban hành quyết định chi trả dứt điểm cho các hộ dân.

Chia sẻ bài viết