03/11/2013 - 19:28

Đề nghị bố trí nền tái định cư cho người dân ở dự án Trung tâm Thương mại huyện Vĩnh Thạnh

Cử tri đề nghị cơ quan chức năng sớm giải quyết việc hỗ trợ, bố trí nền tái định cư cho hơn 60 hộ dân trong dự án Trung tâm Thương mại huyện Vĩnh Thạnh. Nội dung trả lời của UBND huyện Vĩnh Thạnh, như sau:

Thực hiện ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố - Võ Thành Thống tại cuộc họp giải quyết vướng mắc dự án Trung tâm Thương mại huyện Vĩnh Thạnh (theo Thông báo số 76/TB-VPUB ngày 17-4-2013 của Văn phòng UBND thành phố), ngày 24 - 4 - 2013, UBND huyện Vĩnh Thạnh đã có Tờ trình số 72/TTr-UBND trình UBND thành phố đề xuất giải quyết tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng trong thu hồi đất 5,6 ha dự án Trung tâm Thương mại huyện Vĩnh Thạnh.

Hiện nay, Sở Xây dựng đang trình UBND thành phố phê duyệt điều chỉnh cục bộ (lô C6, C7) quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu trung tâm thị trấn huyện lỵ, huyện Vĩnh Thạnh. Khi được UBND thành phố phê duyệt, huyện sẽ tiến hành bố trí tái định cư.

 

Chia sẻ bài viết