08/11/2015 - 15:39

ĐỂ GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY CẦN THƠ AN TOÀN, HIỆU QUẢ

Thời gian qua, công tác quản lý giao thông và ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người tham gia giao thông đường thủy vẫn còn nhiều hạn chế. Nhiều "hoạch định" của các ngành chức năng được vạch ra nhằm hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tuy nhiên vẫn còn tình trạng rối rắm trong công tác quản lý giao thông đường thủy. Do đó, đi kèm những nỗ lực trong công tác tuyên truyền thì TP Cần Thơ vẫn phải tích cực tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc để giao thông đường thủy được an toàn, thông suốt.

Chia sẻ bài viết