16/08/2014 - 09:05

Đề nghị có biện pháp chế tài đối với các doanh nghiệp không thực hiện đúng hợp đồng

Cử tri huyện Thới Lai đề nghị có biện pháp chế tài đối với các doanh nghiệp mua lúa gạo tạm trữ, bao tiêu sản phẩm không thực hiện đúng hợp đồng để đảm bảo quyền lợi cho người nông dân. Nội dung trả lời của Sở Công thương thành phố, như sau:

- Căn cứ Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25-10-2013, trong các hình thức hợp đồng bao tiêu giữa nông dân và doanh nghiệp (hình thức tham gia cánh đồng lớn), nếu doanh nghiệp không thực hiện hợp đồng đã ký kết giữa hai bên sẽ không được hưởng những ưu đãi, như: miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thực hiện dự án cánh đồng lớn; không được ưu tiên thực hiện các hợp đồng xuất khẩu và các chính sách tạm trữ của Chính phủ. Đồng thời, không được hỗ trợ kinh phí thực hiện quy hoạch, hoàn thiện hệ thống thủy lợi, giao thông nội đồng, trong dự án cánh đồng lớn; không hỗ trợ kinh phí tổ chức đào tạo và hướng dẫn kỹ thuật cho nông dân tham gia trong cánh đồng lớn.

- Bộ Công thương đang Dự thảo Quyết định về việc ban hành lộ trình xây dựng vùng nguyên liệu hoặc ký hợp đồng đặt hàng, bao tiêu sản phẩm thóc, gạo hàng hóa với hộ nông dân trồng lúa hoặc đại diện của nông dân của thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo. Trong đó, nêu rõ những biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng đã ký.

Nếu thương nhân không thực hiện hợp đồng liên kết sản xuất, tiêu thụ thóc, gạo đã ký với nông dân, tổ chức đại diện của nông dân; không tổ chức thu mua thóc, gạo hàng hóa từ vùng nguyên liệu theo hợp đồng đã ký thì tùy tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý như sau:

+ Không được công nhận diện tích vùng nguyên liệu đối với diện tích không tổ chức thu mua thóc, gạo hàng hóa theo hợp đồng đã ký khi xem xét điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo của thương nhân. Trường hợp không tổ chức thu mua thóc, gạo hàng hóa theo hợp đồng đã ký gây thiệt hại cho hộ nông dân trồng lúa hoặc đại diện của nông dân thì tùy từng trường hợp sẽ bị xử lý như đối với hành vi vi phạm quy định Nghị định số 109/2010/NĐ-CP.

+ Việc thương nhân không đạt mức quy mô xây dựng vùng nguyên liệu tối thiểu theo quy định của lộ trình sẽ bị xem xét, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo đã được cấp…

Chia sẻ bài viết