19/08/2008 - 08:39

Đẩy nhanh tiến độ xóa đói giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số

* Cộng hòa Ireland chú trọng hợp tác xóa đói giảm nghèo ở ĐBSCL

(TTXVN- CT)- Ngày 18-8, Ủy ban Dân tộc tổ chức cuộc gặp mặt các đồng chí nguyên là lãnh đạo Ủy ban Dân tộc qua các thời kỳ. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử cho biết nhiệm vụ chủ yếu công tác dân tộc nhiệm kỳ 2007-2011 tập trung xây dựng những đề án, chính sách đẩy nhanh tiến độ xóa đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số như: xây dựng đề án hỗ trợ trực tiếp cho người dân vùng khó khăn thay thế chính sách trợ giá, trợ cước; đề án phát triển kinh tế- xã hội đối với các xã miền núi, biên giới vùng Đông Nam Bộ đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng chuẩn nghèo mới, xây dựng đề án giảm nghèo cho 60 huyện nghèo nhất cả nước, xây dựng đề án thay thế Chương trình 135 giai đoạn II sẽ kết thúc vào năm 2010; nghiên cứu xây dựng đề án phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số đến năm 2015 và năm 2020; tăng cường công tác tuyên truyền vận động và tiếp đón, thăm hỏi, nắm tâm tư nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số; đề cao và tôn vinh những doanh nhân, trí thức, người có uy tín, đại biểu tiêu biểu là người dân tộc thiểu số...

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử nhấn mạnh giải pháp cho vấn đề nông nghiệp- nông dân- nông thôn vùng đồng bào dân tộc trong thời gian tới sẽ tăng cường đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế vùng dân tộc, bảo đảm đủ các công trình thiết yếu, trước hết là giao thông tới các xã, bản tạo điều kiện đi lại và giao lưu thúc đẩy hàng hóa, phát triển lưới điện tới từng thôn, tận dụng tối đa điều kiện cho phép xây dựng các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất và sinh hoạt; rà soát, quy hoạch sản xuất nông, lâm nghiệp phù hợp với thế mạnh từng vùng theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với quy hoạch chế biến, tiêu thụ sản phẩm và hỗ trợ thị trường để định hướng sản xuất cho nông dân; đặc biệt chú trọng phát triển lâm nghiệp tạo động lực cho người dân sống bằng nghề rừng, đẩy mạnh giao rừng cho cộng đồng và trợ cấp lương thực cho đồng bào chuyển đổi canh tác luân canh; tập trung nguồn lực giải quyết ổn định sắp xếp, bố trí dân cư cho đồng bào du canh du cư, di dịch cư, di cư tự do, di dân ra biên giới; ưu tiên phát triển đào tạo nguồn nhân lực cho vùng dân tộc...

* Chiều 18-8, đồng chí Trần Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, tiếp bà Maeve Collins, Đại sứ Cộng hòa Ireland tại Việt Nam, nhân chuyến thăm tìm hiểu tình hình kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Bà Đại sứ cho biết: Việt Nam và Cộng hòa Ireland đang thực hiện chiến lược phát triển 5 năm giai đoạn 2005-2010, theo đó Ireland hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực xóa đói giảm nghèo. Một phần trong chương trình được Đại sứ quán Ireland rất quan tâm là hợp tác với khu vực ĐBSCL, đặc biệt trong các vấn đề liên quan tới phụ nữ (sức khỏe, lao động, kết hôn với người nước ngoài...) và bảo vệ môi trường.

Đồng chí Trần Tuấn Anh cho rằng với đặc thù kinh tế nông nghiệp, ĐBSCL, trong đó có Cần Thơ, đang gặp nhiều khó khăn trong công tác xóa đói giảm nghèo trong bối cảnh lạm phát hiện nay. Để nâng cao mức sống người dân, chính quyền địa phương còn nhiều việc phải làm, nhưng luôn tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ phát triển. Chính sách nhất quán của Việt Nam là tập trung cải thiện cuộc sống người dân nhằm hạn chế các vấn nạn liên quan tới phụ nữ.

QUỲNH HOA - N.MINH

Chia sẻ bài viết