07/12/2011 - 09:31

THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG:

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn ODA

Với chủ đề “Thúc đẩy tái cơ cấu kinh tế và giảm nghèo”, Hội nghị Nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam năm 2011 đã khai mạc sáng 6-12 tại Hà Nội. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh và Giám đốc quốc gia, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam Victoria Kwakwa đồng chủ trì Hội nghị. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, đại diện các nhà tài trợ, các Đại sứ tại Việt Nam, tổ chức song phương và đa phương, các tổ chức phi Chính phủ, đại diện các Bộ, ngành tham dự hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thông báo những nét chính về tình hình kinh tế-xã hội của Việt Nam trong năm 2011, đồng thời cảm ơn sự hợp tác và hỗ trợ to lớn của cộng đồng quốc tế trong phát triển của Việt Nam.

Đánh giá cao những ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của Chính phủ Việt Nam trong năm 2012 là tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô mà trọng tâm là kiểm soát lạm phát (9%), bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng, cải thiện cán cân thanh toán, duy trì tăng trưởng GDP khoảng 6% và giảm bội chi ngân sách được xác định là nền tảng quan trọng để thực hiện thành công nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011-2015. Đồng thời, Chính phủ Việt Nam sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tái cơ cấu nền kinh tế, trong đó tập trung vào 3 trọng tâm là Tái cơ cấu đầu tư mà trước hết là đầu tư công, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước mà trọng tâm là các tập đoàn và tổng công ty và tái cơ cấu hệ thống ngân hàng mà trọng tâm là hệ thống ngân hàng thương mại và các định chế tài chính.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Chính phủ Việt Nam tiếp tục bảo đảm an sinh xã hội và giảm nghèo, coi đây là nhiệm vụ trong tâm, vừa là yêu cầu của phát triển bền vững. Theo đó, phấn đấu mỗi năm giảm 2% tỷ lệ hộ nghèo, tạo khoảng 1,6 triệu việc làm mới/năm; có chính sách và giải pháp phù hợp để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng khẳng định, Việt Nam tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, cải cách thủ tục hành chính, công khai minh bạch trong các hoạt động kinh tế, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư, sản xuất kinh doanh. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn các nhà tài trợ quốc tế sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ, hỗ trợ tích cực, giúp nhân dân Việt Nam vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra, đồng thời cam kết sẽ sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn ODA và các khoản vay ưu đãi khác.

Trao đổi với các nhà tài trợ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, Nhà nước Việt Nam là Nhà nước pháp quyền, mọi công dân đều thực hiện quyền tự do dân chủ theo hiến pháp và pháp luật của Việt Nam, đồng thời sẵn sàng đối thoại với các đối tác, qua đó góp phần tăng cường hiểu biết nhau hơn.

Tại Hội nghị các đại biểu cũng tập trung thảo luận các vấn đề chính về tình hình kinh tế năm 2011 và định hướng phát triển năm 2012, các giải pháp chính để thực hiện tái cơ cấu kinh tế trong thời gian tới; các kinh nghiệm từ các nước Đông Âu và châu Á trong thực hiện tái cơ cấu kinh tế; các vấn đề củng cố an sinh xã hội tại Việt Nam và kinh nghiệm của các nước; dự kiến khả năng hỗ trợ nguồn vốn ODA trong năm tới...

THIỆN THUẬT (TTXVN)

Chia sẻ bài viết