14/01/2016 - 21:58

Nhịp cầu dân cử

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp

Thực hiện nghị quyết chất vấn và trả lời chất vấn kỳ họp thứ 16 HĐND thành phố về đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất giúp nông dân giảm bớt chi phí sản xuất, tăng giá trị hàng hóa… Nội dung trả lời của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn như sau:

Hoạt động ứng dụng và chuyển giao khoa học - kỹ thuật đến người dân được thực hiện tích cực, ngành nông nghiệp triển khai thực hiện các đề tài, dự án (CoriGAP, VnSAT…), các hợp phần của đề án đã được phê duyệt (đề án chuyên canh, đề án phát triển giống lúa, đề án quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản) và chương trình khuyến nông khuyến ngư, hỗ trợ giống cây con... Kết quả, đã tạo điều kiện đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ vào sản xuất, nâng cao năng lực của người dân.

Trong năm 2015, đã thực hiện 2.877 cuộc tập huấn với 107.308 lượt nông dân tham dự; hội thảo 19 cuộc với 979 lượt nông dân tham dự; tham quan 5 cuộc với 120 lượt người tham dự nhằm hướng đến mục tiêu khuyến khích phát triển sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và an toàn thực phẩm, đáp ứng yêu cầu tiêu dùng trong nước và tăng khối lượng hàng nông sản xuất khẩu, góp phần tăng thu nhập cho nông dân.

Chia sẻ bài viết