29/02/2024 - 22:43

Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, “lấy người dân làm trung tâm” 

(CT) - Ngày 29-2-2024, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) TP Cần Thơ tổ chức Lễ ký kết các kế hoạch phối hợp thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, giai đoạn 2024-2025. Ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL thành phố, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố đến dự.

Các đơn vị tham gia ký kết các kế hoạch phối hợp thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, giai đoạn 2024-2025.

Tại buổi lễ, Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng Phối hợp PBGDPL thành phố, ký kết kế hoạch phối hợp với các đơn vị: Ủy ban MTTQVN thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, Công an thành phố, Hội LHPN thành phố, Ban Dân tộc thành phố, Thành đoàn, Ban An toàn giao thông thành phố và Hội Luật gia TP Cần Thơ. 

Việc ký kết các kế hoạch phối hợp này nhằm thực hiện Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 3-1-2024 của UBND thành phố về công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024; với phương châm hướng về cơ sở, lấy người dân làm trung tâm trong công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật. Thông qua công tác ký kết, các đơn vị sẽ cụ thể hóa những mục tiêu, nội dung phối hợp trong kế hoạch.  

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Ngọc Hè đề nghị các cơ quan, đơn vị tham gia ký kết đề cao tinh thần trách nhiệm, nghĩa vụ trong phối hợp triển khai thực hiện kế hoạch. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, thành viên Hội đồng Phối hợp PBGDPL tiếp tục đổi mới, đa dạng nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, địa bàn; công tác PBGDPL phải song song với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương theo hướng “lấy người dân làm trung tâm”. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy vai trò của các phương tiện truyền thông, báo chí; chú trọng tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn trong xã hội một cách rộng rãi...

Tin, ảnh: H.Y 

Chia sẻ bài viết