30/09/2011 - 09:10

Đẩy mạnh truyền thông về phòng chống cúm gia cầm

(CT)- Ngày 29-9-2011, Ban Điều phối Dự án Sáng kiến Cúm gia cầm và Đại dịch (SKCGC&ĐD) phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu sức khỏe Gia đình và Phát triển Cộng đồng (Cefacom) đã tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo “Khung kế hoạch truyền thông về phòng chống cúm gia cầm và các dịch bệnh truyền nhiễm mới nổi ở người và vật nuôi tại TP Cần Thơ giai đoạn 2012-2015”.

Dự án SKCGC&ĐD do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ, được triển khai thực hiện tại 4 quận, huyện của TP Cần Thơ kể từ tháng 10-2009 đến nay. Trong khuôn khổ hoạt động, Dự án SKCGC&ĐD hỗ trợ TP Cần Thơ xây dựng “Khung kế hoạch truyền thông về phòng chống cúm gia cầm và các dịch bệnh truyền nhiễm mới nổi ở người và vật nuôi tại TP Cần Thơ giai đoạn 2012-2015”. Theo dự thảo khung kế hoạch trên, thành lập ban chỉ đạo phòng chống cúm gia cầm và đại dịch cấp thành phố, tổ chức hội thảo lập kế hoạch truyền thông hàng năm... Các nội dung đẩy mạnh tuyên truyền như: phổ biến kiến thức phòng chống bệnh cúm gia cầm và các bệnh truyền nhiễm mới nổi, vệ sinh an toàn thực phẩm, chăn nuôi an toàn sinh học, bảo vệ môi trường, diễn tập các kịch bản đối phó khi có dịch xảy ra...

ANH KHOA

Chia sẻ bài viết