28/02/2023 - 17:01

Đẩy mạnh thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền pháp luật 

(CT) - Ngày 28-2, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) TP Cần Thơ đã tổ chức hội nghị Tổng kết công tác PBGDPL năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành trên địa bàn thành phố.

Trong năm 2022, Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố đã triển khai rất toàn diện các mặt công tác, có nhiều đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của thành phố. Qua đó, Công tác PBGDPL được triển khai thực hiện một cách đồng bộ, bám sát các chương trình, kế hoạch công tác PBGDPL của Trung ương và thành phố. Công tác PBGDPL được quan tâm chủ động thực hiện đa dạng và phong phú; trong đó đẩy mạnh việc tuyên truyền thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội, hệ thống truyền thanh, truyền hình, mạng viễn thông, báo chí, sân khấu hóa, xây dựng các thể loại sáng tác (tiểu phẩm, tác phẩm văn học, nghệ thuật)… qua đó kịp thời đưa chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào đời sống.

Năm 2023, Hội đồng tiếp tục cũng cố và kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố và các quận, huyện theo hướng phối hợp ngày càng chặt chẽ, phát huy vai trò và trách nhiệm của từng thành viên Hội đồng trong công tác PBGDPL thuộc các lĩnh vực, ngành quản lý. Đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin; phát huy và tận dụng tối đa tất cả các phương tiện hiện có như Trang thông tin điện tử PBGDPL thành phố; mạng xã hội, hệ thống truyền thanh, truyền hình, mạng viễn thông, báo chí, video clip, sân khấu hóa, các thể loại sáng tác (tiểu phẩm, tác phẩm văn học, nghệ thuật)… để vận dụng, phối hợp vào công tác PBGDPL; quan tâm hơn công tác truyên truyền bằng các hình thức trực quan.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Hè đề nghị cơ quan thường trực và các thành viên Hội đồng tiếp tục cũng cố và kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố và các quận, huyện theo hướng phối hợp ngày càng chặt chẽ, phát huy vai trò và trách nhiệm của từng thành viên Hội đồng trong công tác PBGDPL thuộc các lĩnh vực, ngành quản lý. Chủ động định hướng trong việc xây dựng kế hoạch hoạt động tuyên truyền, cụ thể cho từng tháng, quý, năm để đảm bảo công tác PBGDPL đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và các hoạt động chính trị của thành phố. Bên cạnh đó, chú trọng việc đổi mới nội dung và hình thức trong hoạt động tuyên truyền, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với nhu cầu của người dân thành phố. Trong đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông... trong PBGDPL là một trong những hình thức cần được đẩy mạnh thực hiện.

Dịp này, ông Đinh Trung Trực, Phó Chủ tịch MTTQVN TP Cần Thơ, được Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Luật PBGDPL và 10 năm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam; ông Trần Tấn Em, Phó trưởng Phòng Phổ biến, theo dõi thi hành pháp luật và Quản lý, xử lý vi phạm hành chính, Sở Tư pháp TP Cần Thơ, được Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 (ảnh).

Tin, ảnh: H.Y

Chia sẻ bài viết