13/08/2014 - 21:01

Cần Thơ

Đẩy mạnh, thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính

(CT)- Nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC), dịch vụ công, nâng cao chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức theo hướng công khai, minh bạch, khắc phục sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước, Chủ tịch UBND thành phố vừa ban hành Công văn số 3767/UBND-NCPC về công tác CCHC, phòng, chống tham nhũng và điều tra, xét xử các vụ án.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả công tác CCHC, nâng cao chất lượng thực thi công vụ, dịch vụ công; tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất việc thực hiện Chỉ thị của UBND thành phố về việc chấn chỉnh một số hoạt động trong thực hiện thủ tục hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức để kịp thời phát hiện, xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm. Bên cạnh đó, Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban ngành thành phố, các đoàn thể thành phố và Chủ tịch UBND quận, huyện cần chủ động phối hợp, rà soát, bổ sung hoàn thiện các quy chế, quy định, các cơ chế, chính sách theo hướng công khai, minh bạch, chặt chẽ nhằm khắc phục sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước, đặc biệt đối với các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng…

C.H

Chia sẻ bài viết