27/03/2019 - 15:51

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy:

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, giải ngân vốn các công trình trọng điểm 

(CTO)- Sáng 27-3, Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019. Các đồng chí: Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Võ Thành Thống, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy phát biểu kết luận cuộc họp.

BTV Thành ủy thống nhất đánh giá, trong quý I, các cấp ủy đảng, các ngành, đoàn thể đã triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; chỉ đạo, tổ chức cho nhân dân đón Tết Kỷ Hợi vui tươi, an toàn, tiết kiệm. Các cấp ủy đảng đã thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch (lần thứ 3) ban chấp hành đảng bộ, BTV cấp ủy và cán bộ chủ chốt các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; kết nạp 395 đảng viên (đạt 18,81% kế hoạch năm). Trong quý, chỉ số phát triển công nghiệp tăng 6,61% so với cùng kỳ, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước được 35.708 tỉ đồng (đạt 26,8% kế hoạch năm) và tăng hơn 12% so với cùng kỳ, kim ngạch xuất khẩu được 561 triệu USD (đạt 25,48% kế hoạch năm) và tăng 11,86% so với cùng kỳ, thành phố đón 2,7 triệu lượt khách du lịch (đạt 32,3% kế hoạch năm) và tăng 6,8% so với cùng kỳ. Thành phố đã thu hoạch 79.855ha lúa đông xuân, chiếm 98% diện tích, sản lượng ước được 560.717 tấn; xuống giống vụ lúa hè thu được 49.467ha, đạt 65% kế hoạch. Thành phố đã công nhận thêm 8 trường đạt chuẩn quốc gia; vận động bao phủ bảo hiểm y tế đạt 79,62% dân số. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giữ vững ổn định.  

BTV Thành ủy đánh giá trong quý I vẫn còn một số khó khăn, hạn chế. Trong đó, việc thực hiện đề án kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy còn chậm; tinh giản biên chế ở các cơ quan, đơn vị còn khó khăn. Kinh tế phát triển nhưng sức cạnh tranh các sản phẩm trên thị trường chưa cao; thu ngân sách chưa đạt tiến độ; giải ngân vốn xây dựng cơ bản đạt thấp; tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ…

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Quốc Trung lưu ý: Các ủy viên BVT Thành ủy cần chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng để góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái trong cán bộ, đảng viên. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị để sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Các ủy viên BTV Thành ủy chỉ đạo các cấp, các ngành chuẩn bị mọi mặt giúp Thành ủy tham mưu Bộ Chính trị tổ chức tổng kết Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; chỉ đạo chuẩn bị chu đáo mọi mặt để tổ chức đại hội UBMTTQ cấp quận, huyện và thành phố.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, các ủy viên BTV Thành ủy cần chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện các giải pháp đẩy mạnh thu hút đầy tư; đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, nhất là những công trình trọng điểm, công trình có nguồn vốn ODA; tăng cường quản lý quy hoạch, đất công, trật tự đô thị, môi trường, không để phát sinh hình thành khu dân cư tự phát…

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết