15/12/2010 - 14:22

ÔNG TỪ VĂN LỢI, GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN TP CẦN THƠ:

Đẩy mạnh liên kết, mời gọi hợp tác đầu tư phát triển công trình nước sạch nông thôn

Tỷ lệ sử dụng nước sạch ở nông thôn TP Cần Thơ hiện nay còn thấp, chỉ đạt 37,4% theo Quy chuẩn 02 của Bộ Y tế. Năm 2010, tổng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước cho chương trình này là 26.690 triệu đồng, nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu xây dựng, phát triển các công trình nước sạch nông thôn. Để cải thiện tốt hơn tình trạng này, ông Từ Văn Lợi, Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (NS&VSMTNT) TP Cần Thơ thuộc Sở NN&PTNT TP Cần Thơ, cho biết:

- Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch trên địa bàn nông thôn TP Cần Thơ theo kết quả điều tra bộ chỉ số đến cuối năm 2010 là 178.323 hộ (778.552 người). Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch theo Quy chuẩn 02 của Bộ Y tế đạt 37,4%, tương đương 66.697 hộ. Trong đó, số hộ sử dụng nước sạch từ các trạm cấp nước của Trung tâm nước cung cấp 52.153 hộ, chiếm tỷ lệ 33,3%; số hộ sử dụng nước do Cty TNHH Cấp thoát nước và tư nhân cấp chiếm 4,1%. Trong năm 2010, nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước 26.690 triệu đồng, trong đó ngân sách trung ương 13.750 triệu đồng; ngân sách địa phương 12.940 triệu đồng, đầu tư xây dựng mới 4 công trình cấp nước công suất 20m3/giờ (Tân Lộc, Thuận Hưng, khu Tái định cư Rạch Chùm Hồi và Dân cư vượt lũ Trường Thành), nâng cấp mở rộng 79 công trình cấp nước công suất 12m3/giờ trên địa bàn các quận, huyện. Bên cạnh đó, Trung tâm NS&VSMTNT đã đầu tư mở rộng mạng đường ống từ nguồn vốn của trung tâm với kinh phí 566,763 triệu đồng để đấu nối mạng và mở rộng 16.476 mét đường ống cấp nước ngang qua 2.566 hộ dân, tạo điều kiện cho các hộ dân tham gia sử dụng nước sạch. Hiệu quả sau khi nâng cấp, mở rộng các công trình trong năm đã tăng thêm 1.258 hộ (toàn địa bàn nông thôn tăng 4.477 hộ) tham gia lắp đồng hồ sử dụng và 7.207 hộ có đường ống cấp nước đi qua. Nâng tổng số hộ dân trên địa bàn nông thôn lắp đồng hồ sử dụng nước sạch đến cuối năm 2010 đạt 52.153 hộ, chiếm tỷ lệ 33,3% số hộ dân trên địa bàn nông thôn sử dụng nước sạch theo Quy chuẩn 02 của Bộ Y tế.

* Thưa ông, theo kế hoạch nguồn vốn để đầu tư công trình phát triển nước sạch nông thôn năm 2011 là bao nhiêu? Huy động từ đâu để thực hiện ?

Một Trạm Cấp nước Nông thôn có công suất 15m3/giờ, trị giá 1,5 tỉ đồng do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn TP Cần Thơ đầu tư xây dựng phục vụ người dân nông thôn sử dụng nước sạch trong sinh hoạt hàng ngày. Ảnh: Đ.C.T

- Trước mắt, chúng tôi ưu tiên triển khai lập dự án “Hợp phần cấp nước” do Ngân hàng Thế giới tài trợ (khoảng 67 tỉ đồng), thực hiện đầu tư 20 công trình cấp nước có công suất từ 15-40m3/giờ trên địa bàn 7 quận, huyện. Các dự án này có tổng mức đầu tư khoảng 117,43 tỉ đồng. Ước tính hiệu quả sau khi đầu tư dự án, tổng số hộ dân được hưởng lợi từ các công trình ước tính khoảng 15.133 hộ (75.665 người). Phối hợp với các địa phương tổ chức thực hiện tốt dự án “Hợp phần cấp nước” do Ngân hàng Thế giới tài trợ để có cơ hội xin thêm nguồn tài trợ từ dự án. Bên cạnh đó, ưu tiên nguồn ngân sách trung ương và địa phương hỗ trợ đầu tư theo Chương trình Mục tiêu quốc gia để nâng cấp mở rộng khoảng 40 công trình cấp nước, trong đó ưu tiên các vùng đang có nhu cầu bức xúc nhất. Ước kinh phí khoảng 30 tỉ đồng, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch tăng thêm 4-5%/năm. Các nguồn vốn đầu tư này được lấy từ ngân sách nhà nước trong năm 2011.

Bên cạnh đó, Trung tâm NS&VSMTNT TP Cần Thơ sẽ huy động được thêm nguồn vốn từ xã hội hóa, tiếp tục phối hợp với UBMTTQ và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tìm nguồn kinh phí hỗ trợ cho các hộ nghèo và hộ gia đình chính sách trên địa bàn nông thôn kinh phí lắp đồng hồ nước sử dụng theo chủ trương của UBND thành phố tại Công văn số 2498/UBND-KT ngày 26/5/2009 về việc hỗ trợ kinh phí cho hộ nghèo trên địa bàn nông thôn có điều kiện tiếp cận được nguồn nước sạch. Vận động nguồn tài trợ từ các tổ chức trong và ngoài nước để đầu tư nâng cấp mở rộng các công trình cấp nước và hỗ trợ kinh phí cho hộ nghèo nông thôn lắp đồng hồ nước. Hướng dẫn kỹ thuật cho các hộ dân vay vốn từ nguồn cho vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội để các hộ tự xây dựng bể lọc nước đảm bảo chất lượng nước theo Tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Vận động xin nguồn tài trợ từ Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ, năm 2011, tiếp tục xin vốn tài trợ từ tổ chức này để hỗ trợ hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn nông thôn TP Cần Thơ một phần chi phí lắp đặt đồng hồ nước nhằm gia tăng tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch.

* Kế hoạch xã hội hóa sẽ được thực hiện ra sao, thưa ông?

- Thời gian qua, Trung tâm NS&VSMTNT TP Cần Thơ được sự quan tâm chỉ đạo của UBND thành phố, sự hỗ trợ tích cực của các sở, ngành, địa phương tạo điều kiện thuận lợi triển khai thi công xây dựng công trình. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc điển hình là công tác xã hội hóa cung cấp nước sạch nông thôn. Là Chương trình Mục tiêu của quốc gia, nhưng đến nay vẫn chưa lôi kéo được các thành phần kinh tế tham gia mạnh vào lĩnh vực này vì hầu hết kinh phí đầu tư xây dựng các công trình cấp nước đều không thu được lợi nhuận để bù vào kinh phí đầu tư. Điều kiện kinh tế của người dân nông thôn còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn nhiều, lượng nước tiêu thụ hàng tháng của từng hộ gia đình còn thấp (6-8m3/tháng), phân bố dân cư phân tán chưa tập trung như địa bàn đô thị nên suất đầu tư để xây dựng công trình lớn, khó thu hút nhà đầu tư tham gia...

Để thu hút các thành phần tham gia đầu tư vào lĩnh vực nước sạch nông thôn, theo tôi cần thực hiện ngay các giải pháp như địa phương hỗ trợ nhà đầu tư về thủ tục, đất xây dựng, vận động người dân tham gia sử dụng nước sạch sau khi công trình đầu tư hoàn thành. Nhà nước có chính sách miễn thuế cho các nhà đầu tư hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh cung cấp nước sạch, hỗ trợ cho vay vốn dài hạn với lãi suất ưu đãi để đầu tư xây dựng công trình. Vận động các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước tiếp tục hỗ trợ các hộ nghèo nông thôn chi phí lắp đặt đồng hồ nước. Ngân hàng Chính sách Xã hội tiếp tục cho các hộ dân vay vốn sử dụng vào mục đích nối mạng, lắp đồng hồ sử dụng nước sạch...

* Xin cảm ơn ông!

ĐỖ CHÍ THIỆN (thực hiện)

Chia sẻ bài viết