12/11/2015 - 09:26

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 24/CT-TTg về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC) lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 13/CT-TTg (ngày 10-6-2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong công tác CCTTHC), coi CCTTHC là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên. Đồng thời, tăng cường đối thoại, giao lưu trực tuyến; tiếp nhận, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp về TTHC trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; xem xét, giải quyết kịp thời các vướng mắc nếu có; điều tra, đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính các cấp về tài nguyên và môi trường…

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương không được tự ý quy định thêm thủ tục, yêu cầu trái quy định pháp luật; tổ chức tiếp nhận, công khai địa chỉ tiếp nhận, xử lý kịp thời thông tin phản ánh của người dân, doanh nghiệp về các trường hợp thực hiện TTHC không đúng quy định pháp luật; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết TTHC…

Chỉ thị yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo và khẩn trương thành lập, kiện toàn Văn phòng đăng ký đất đai, Trung tâm phát triển quỹ đất một cấp theo quy định của pháp luật về đất đai; trong năm 2015, phải hoàn thành việc công bố TTHC về đất đai theo quy định của pháp luật về kiểm soát TTHC. Thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết TTHC về tài nguyên và môi trường; tạo bước chuyển mạnh trong nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết TTHC tại địa phương, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai, môi trường nhằm giảm đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến giải quyết TTHC. Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước…

C.H

Chia sẻ bài viết