09/01/2014 - 22:26

CỤC HẢI QUAN TP CẦN THƠ

Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho khách hàng

 

Năm 2013, nền kinh tế tiếp tục gặp khó khăn đã ít nhiều ảnh hưởng đến các nguồn thu của hải quan TP Cần Thơ. Tuy nhiên, nhờ dự báo đúng tình hình, cùng với chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo ngành, chủ động cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ nâng cao hiệu quả công tác hoạt động nghiệp vụ… ngành Hải quan TP Cần Thơ đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu các nguồn thu được giao.

Năm 2013, Cục Hải quan TP Cần Thơ được Bộ Tài chính giao chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước (NSNN) qua hàng hóa xuất nhập khẩu là 820 tỉ đồng, trong đó địa bàn TP Cần Thơ 653 tỉ đồng, tỉnh Vĩnh Long 165 tỉ đồng, tỉnh Sóc Trăng 2 tỉ đồng. Với những nỗ lực, ngành Hải quan TP Cần Thơ thu được 1.723,225 tỉ đồng, đạt 210,15% chỉ tiêu kế hoạch năm 2013, đạt 148,55% chỉ tiêu Tổng cục Hải quan giao. Trong đó, tại TP Cần Thơ thu 766,383 tỉ đồng, đạt 117,36% chỉ tiêu kế hoạch, đạt 114,9% chỉ tiêu phấn đấu; địa bàn tỉnh Vĩnh Long thu 928,171 tỉ đồng, đạt 562,53% chỉ tiêu kế hoạch, đạt 197,48% chỉ tiêu phấn đấu; địa bàn tỉnh Sóc Trăng thu 28,671 tỉ đồng, đạt 1.433,55% chỉ tiêu kế hoạch, đạt 124,66% chỉ tiêu phấn đấu năm 2013.

Ông Nguyễn Hữu Có, Cục Trưởng Cục Hải quan TP Cần Thơ, cho biết: "Nguyên nhân tăng thu là do nguồn thu từ mặt hàng xăng dầu (nguồn thu chủ yếu của đơn vị) năm qua có thêm một số doanh nghiệp xăng dầu mới thực hiện nhập khẩu qua địa bàn. Các dự án đầu tư như Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải tại Trà Vinh, Nhà máy Bia Sài Gòn - Sóc Trăng, Nhà máy Bia Sài Gòn - Vĩnh Long… đã triển khai nên nguồn thu từ việc nhập máy móc thiết bị từ các dự án này qua địa bàn tăng lên… Ngoài ra, một số mặt hàng khác như: nguyên phụ liệu sản xuất thuốc lá, nguyên liệu dược, phân bón các loại, gỗ, nhựa đường… cũng có số thu cao tăng hơn so với năm 2012". Theo đó, số thu từ mặt hàng xăng dầu đạt 294,614 tỉ đồng, chiếm 17,1% trong tổng số thu, tăng 92,71%; tổng kim ngạch nhập khẩu máy móc thiết bị 413.980.823 USD, tăng 399.516.440 USD; tổng số thu của mặt hàng máy móc thiết bị nhập khẩu tạo tài sản cố định thực hiện dự án đầu tư là 908,862 tỉ đồng; nguyên phụ liệu sản xuất thuốc lá 163,228 tỉ đồng; nguyên liệu dược 54,885 tỉ đồng; gỗ các loại 32,444 tỉ đồng; nhựa đường 26,940 tỉ đồng; phân bón các loại 18,567 tỉ đồng… Trong công tác thu hồi nợ đọng, Cục Hải quan TP Cần Thơ thu trên 181 tỉ đồng, bao gồm nợ chuyên thu trên 160,7 tỉ đồng, nợ thuế quá hạn (quá 90 ngày) đạt gần 17 tỉ đồng, thu phạt chậm nộp gần 4,2 tỉ đồng.

Giao dịch tại Cục Hải quan TP Cần Thơ. 

Năm qua, Cục Hải quan TP Cần Thơ tiếp tục hướng đến mục tiêu cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục nhằm rút ngắn thời gian thông quan, tạo thuận lợi cho các hoạt động xuất nhập khẩu. Đồng thời, triển khai các nghị quyết, nghị định, các quyết định của Tổng Cục Hải quan về kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa hải quan Cần Thơ giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020. Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008. Thực hiện cải tiến các quy trình thủ tục trong công tác văn phòng, nhận và trả kết quả cho doanh nghiệp qua bộ phận một cửa. Ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành công việc, khai thác tối ưu các tính năng của phần mềm Net-Office để nâng cao hiệu quả hoạt động trong quản lý hành chính, giảm thiểu chi phí và rút ngắn thời gian các thủ tục hành chính nhưng vẫn đảm bảo quản lý nhà nước về hoạt động hải quan. Bên cạnh đó, Cục tiếp tục đẩy mạnh công tác triển khai chữ ký số, hiện nay đã có 74,8% doanh nghiệp tham gia.

Mặc dù vậy, trong công tác ngành hải quan cũng gặp những khó khăn như: Việc xác minh tài khoản tại ngân hàng thương mại để phong tỏa tài khoản và trích nộp tiền cho NSNN không đạt hiệu quả do các tài khoản này thường không còn tiền hoặc số tiền rất nhỏ. Việc xác minh tại trụ sở của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn do phần lớn trụ sở của doanh nghiệp là trụ sở thuê. Trình tự, thủ tục thành lập doanh nghiệp còn khá đơn giản dẫn đến tình trạng doanh nghiệp thành lập nhưng không tổ chức kinh doanh mà chỉ để mua bán hóa đơn, làm ăn bất chính sau đó bỏ trốn… dẫn đến tình trạng nợ thuế cho các cơ quan quản lý. Việc áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, thu hồi mã số thuế, đình chỉ sử dụng hóa đơn, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hành nghề không đạt hiệu quả do doanh nghiệp đã bỏ trốn, mất tích hoặc không còn kinh doanh... Trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, ma túy, công tác xây dựng lực lượng hải quan, công tác tuyên truyền cũng được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và được đơn vị thực hiện tốt trong năm qua.

Ông Nguyễn Hữu Có, Cục Trưởng Cục Hải quan TP Cần Thơ, nhấn mạnh: Năm 2014 tiếp tục thực hiện cải cách hành chính là mấu chốt giải quyết khó khăn trong tình hình kinh tế như hiện nay. Cục Hải quan TP Cần Thơ đã triển khai cụ thể, hỗ trợ tích cực, tăng cường quan hệ tốt với doanh nghiệp nhằm thực hiện đúng chế độ chính sách thuế cho các đối tượng nộp thuế, phấn đấu đạt mức thu cao nhất và thu dứt điểm các khoản thu mới phát sinh, hạn chế phát sinh thêm các khoản nợ xấu khó đòi. Cục Hải quan tiếp tục quan đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, tạo thuận lợi cho các hoạt động xuất nhập khẩu, phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước giao; xây dựng lực lượng hải quan trong sạch vững mạnh thực hiện khẩu hiệu thi đua của ngành "Đoàn kết - kỷ cương - phát triển". Để đạt các mục tiêu đề ra Cục Hải quan TP Cần Thơ sẽ thực hiện giải pháp hiện đại hóa hải quan, tiếp tục tạo thuận lợi cho các hoạt động xuất nhập khẩu, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hải quan, phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại; đẩy mạnh kiểm tra sau thông quan, ngăn chặn kịp thời gian lận, trốn thuế… nhằm nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu được giao, góp phần nâng cao chỉ số cạnh tranh của địa phương.

Bài, ảnh: Nam Hương

Chia sẻ bài viết