13/09/2007 - 21:34

Đầu tư vốn để đáp ứng yêu cầu đào tạo nghề và chuyển đổi cơ cấu nghề nghiệp xã hội

Chiều 12-9, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng đã thăm và làm việc với các cán bộ chủ chốt Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân đã báo cáo với Phó Thủ tướng về tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác 8 tháng qua, việc bàn giao công tác, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, những nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành 4 tháng cuối năm, những khó khăn, hạn chế và đề xuất, kiến nghị của ngành.

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao những cố gắng mà Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã làm được trong 8 tháng qua trên tất cả các mặt hoạt động. Về nhiệm vụ của ngành, Phó Thủ tướng nhấn mạnh các mặt công tác lao động và việc làm, dạy nghề, xóa đói giảm nghèo, bảo trợ xã hội, nêu rõ: Lao động, việc làm là một mục tiêu lớn trong chương trình kinh tế, xã hội của đất nước, phải giải quyết việc làm cho người thất nghiệp. Các hoạt động đầu tư, đào tạo dạy nghề, xuất khẩu lao động... cũng là nhằm giải quyết cho được vấn đề này. Phải nâng cao chất lượng đào tạo, kể cả lao động nông nghiệp cũng phải có trình độ cao. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cần phối hợp cùng Bộ Tài chính và Ngân hàng chính sách nghiên cứu, đề ra cơ chế cho vay vốn phù hợp và có hiệu quả trong hoạt động đào tạo. Cần đầu tư vốn để đáp ứng cho yêu cầu đào tạo dạy nghề theo hướng mở, góp phần chuyển đổi cơ cấu nghề nghiệp xã hội. Cần tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xóa đói giảm nghèo, bảo trợ xã hội, thực hiện tốt chính sách đối với người có công, đồng thời lo tập trung giải quyết các tệ nạn xã hội.

Để làm tốt những công việc trên, ngành cần tiếp tục đẩy mạnh hoạt động cải cách hành chính, quan tâm nhân rộng các mô hình tiên tiến và động viên được sự tham gia của cộng đồng, bảo đảm an sinh xã hội...

PHÚC HẰNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết