14/10/2012 - 17:30

Đầu tư, hỗ trợ trực tiếp để nông dân có điều kiện tiếp cận các nguồn vốn phát triển sản xuất

Cử tri thành phố phản ánh: Vừa qua, Chính phủ có chủ trương hỗ trợ lãi suất bằng không cho Hiệp hội Lương thực Việt Nam và các doanh nghiệp mua hàng hóa trong dân là cần thiết. Tuy nhiên, việc này chỉ có lợi cho doanh nghiệp. Cử tri đề nghị Chính phủ nên dùng nguồn vốn này để đầu tư trực tiếp cho nông dân sẽ hợp lý hơn. Công văn trả lời của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, như sau:

Nguyên tắc và cơ chế điều tiết giá lúa, gạo xuất khẩu được Chính phủ quy định cụ thể tại Điều 14, Nghị định 109/2010/NĐCP ngày 4-11-2010 về kinh doanh xuất khẩu gạo. Trong vụ đông xuân và vụ hè thu năm 2012, khi giá lúa, gạo giảm, trên cơ sở đề nghị kịp thời của các bộ, ngành, Chính phủ đã quyết định thực hiện mua tạm trữ (vụ đông xuân là 1 triệu tấn, vụ hè thu là 500.000 tấn quy gạo).

Tuy nhiên, phương thức hỗ trợ trên đã bộc lộ hạn chế là người nông dân không được hưởng lợi trực tiếp từ chính sách mua tạm trữ của Nhà nước. Vì vậy, Chính phủ đã giao cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố nghiên cứu xây dựng quy chế mua tạm trữ lúa, gạo theo hướng phân bổ chỉ tiêu mua tạm trữ lúa, gạo qua UBND cấp tỉnh, đảm bảo trực tiếp cho người nông dân trồng lúa. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng dự thảo quy chế, tổ chức hội thảo lấy ý kiến của các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Hiệp hội Lương thực Việt Nam để hoàn thiện quy chế trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Về hỗ trợ đầu tư trực tiếp cho nông dân: Chính phủ đã có một số chính sách hỗ trợ cụ thể đối với nông dân. Cụ thể theo các quy định của: Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12-4-2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 11-5-2010 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg ngày 15-10-2010 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản;… Ban hành kèm theo các Nghị định, Quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ là các Thông tư hướng dẫn triển khai thực hiện của các bộ, ngành có liên quan.

Chia sẻ bài viết