24/08/2008 - 09:51

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng:

Đào tạo cán bộ tư pháp cần gắn với yêu cầu đổi mới của đất nước

(Cổng TTĐT Chính phủ) - Tới dự và phát biểu ý kiến tại Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Học viện Tư pháp (1998-2008), sáng 23-8, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng yêu cầu cán bộ, giảng viên, học viên... của Học viện phải luôn quán triệt và thấm nhuần quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về công tác tư pháp. Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng các cán bộ tư pháp cần đặc biệt chú trọng tới giáo dục về phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp.

Trước những yêu cầu mới đối với việc xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng chỉ ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới mà Học viện Tư pháp cần tập trung thực hiện. Đó là: Không ngừng nâng cao chất lượng, trình độ của cán bộ, giảng viên; xác định đúng nhiệm vụ trọng tâm trong công tác đào tạo, bồi dưỡng. Những cán bộ tư pháp được đào tạo phải là những người có phẩm chất đạo đức trong sạch, dũng cảm đấu tranh vì công lý, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, giỏi về pháp luật, tinh thông nghiệp vụ; tiếp tục hoàn thiện nội dung và phương pháp đào tạo theo hướng cập nhật kiến thức mới về chính trị, pháp luật, kinh tế, xã hội...

Học viện Tư pháp cần mở rộng hợp tác quốc tế để nghiên cứu vận dụng, sáng tạo trong điều kiện của Việt Nam những tri thức khoa học của thế giới, tranh thủ sự giúp đỡ của quốc tế để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo các chức danh tư pháp theo đúng đường lối của Đảng và Nhà nước. Đào tạo cán bộ tư pháp phải gắn liền với yêu cầu của công cuộc đổi mới đất nước trong thời kỳ hội nhập, đồng thời cần chú ý tới việc đào tạo cán bộ tư pháp cho vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo,Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng nhấn mạnh.

NGUYỄN HOÀNG

Chia sẻ bài viết