12/03/2019 - 17:37

Đảm bảo thực hiện tốt chính sách về nhà ở đối với người có công với cách mạng

(CT)- Ngày 12-3, Ban Văn hóa- Xã hội HĐND thành phố tổ chức buổi giám sát tình hình thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26-4-2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng (QĐ 22) trên địa bàn thành phố. Dự buổi giám sát có các đồng chí Thường trực HĐND thành phố, các Ban HĐND thành phố cùng đại diện lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Lao động -Thương binh và Xã hội, Tài chính, đại diện lãnh đạo UBND các quận, huyện…

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, thực hiện QĐ 22, toàn thành phố có 1.462 hộ có công với cách mạng được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở. Trong quá trình thực hiện, có 49 trường hợp đã được các địa phương hỗ trợ nhà từ nguồn vận động xã hội hóa. Do vậy, chỉ còn lại 1.413 hộ theo đề án cần phải hỗ trợ nhà ở. Đến nay, thành phố đã thực hiện được 1.381 căn (xây dựng mới 639 căn, sửa chữa 742 căn), đạt tỷ lệ 97,7%. Hiện còn 32 trường hợp đang tiếp tục thực hiện. Bên cạnh đó, qua rà soát, toàn thành phố phát sinh thêm 220 trường hợp người có công đủ điều kiện để được hỗ trợ nhà ở (không thuộc đề án đã được phê duyệt).

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Vũ Thị Cánh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố ghi nhận nỗ lực của các địa phương, đơn vị trong thực hiện QĐ 22. Tuy nhiên, đồng chí cũng lưu ý việc triển khai thực hiện QĐ 22 tại một số địa phương còn chậm, đặc biệt là trong khâu rà soát đối tượng chưa chặt chẽ, phần nào ảnh hưởng đến chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước. Đồng chí yêu cầu các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ hơn, sớm giải quyết nhà ở cho 32 trường hợp còn lại, để kết thúc đề án theo thời gian quy định, đảm bảo thực hiện tốt chính sách về nhà ở đối với người có công với cách mạng. Đối với nguồn kinh phí kết dư từ đề án, cần có báo cáo rõ ràng từng trường hợp. Các trường hợp phát sinh mới, cần lập danh sách cụ thể gởi về thành phố, làm cơ sở để kiến nghị Trung ương cho thành phố sử dụng nguồn kinh phí còn dư từ đề án để tiếp tục hỗ trợ những trường hợp phát sinh mới;…

Hải Thư

Chia sẻ bài viết