25/11/2022 - 10:30

Đại hội Thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Thới Lai

CHUNG CƯỜNG

(CT) - Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Thới Lai vừa tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng (TĐQT) lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2017-2022.

Trong 5 năm qua, phong trào TĐQT của LLVT huyện đạt được nhiều thành tích. Đến nay, huyện xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ đúng theo quy định, tỷ lệ đảng viên trong Dân quân đạt 23,48%, Tự vệ đạt 74,45%; quân nhân dự bị biên chế cho các đơn vị đạt 100% quân số; huấn luyện lực lượng thường trực đạt 100%; lực lượng Dân quân tự vệ đạt 92,06%, lực lượng Dự bị động viên đạt 98,99% kế hoạch. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hằng năm đạt chỉ tiêu, thanh niên có chuyên môn kỹ thuật ngày càng tăng… LLVT huyện thực hiện tốt công tác sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ và phối hợp với lực lượng Công an đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. LLVT huyện Thới Lai thực hiện tốt công tác chính sách. Ban CHQS huyện tham mưu Huyện ủy, UBND huyện tổ chức Tết Quân Dân với tổng kinh phí trên 30 tỉ đồng.

Giai đoạn 2022-2027, Đảng ủy, Ban CHQS huyện Thới Lai tập trung những nhiệm vụ trọng tâm phong trào TĐQT, như chủ động tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện…  Đơn vị gắn phong trào TĐQT với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các cuộc vận động trong Quân đội.

 

Chia sẻ bài viết