25/04/2011 - 13:52

Đại hội đại biểu toàn quốc Cộng đồng Tôn giáo Baha’i Việt Nam

Trong hai ngày 23-24/4/2011, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 4 nhiệm kỳ 2011-2012 của Cộng đồng Tôn giáo Baha’i Việt Nam đã được tổ chức tại thành phố Phan Thiết (Bình Thuận). Tham dự có đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ và các cơ quan Trung ương, Ban cố vấn Châu lục tại Á Châu, Ban Thụ ủy Quỹ Huququ’llah vùng Đông Nam Á và hơn 300 tín đồ cộng đồng tôn giáo Baha’i Việt Nam trong cả nước.

Đạo Baha’i được truyền vào Việt Nam từ năm 1954. Cộng đồng tôn giáo Baha’i Việt Nam hiện có hơn 7.000 tín đồ, hoạt động đức tin tại 43 tỉnh, thành trong cả nước. Cộng đồng tôn giáo Baha’i Việt Nam được Ban Tôn giáo Chính phủ cấp giấy đăng ký hoạt động tôn giáo vào ngày 28-2-2007. Sau gần một năm hoạt động, tháng 7-2008, Ban Tôn giáo Chính phủ đã có quyết định công nhận tổ chức tôn giáo cho Cộng đồng tôn giáo Baha’i Việt Nam.

Từ khi Cộng đồng tôn giáo Baha’i Việt Nam được công nhận tư cách pháp nhân, toàn thể cộng đồng đã bước vào một giai đoạn phát triển và đạt được nhiều thành quả nổi bật trên quy mô lớn trong hành đạo, giảng dạy giáo lý, tổ chức thánh lễ, thiết lập trụ sở làm việc và hội họp. Tại các địa phương trên cả nước, nơi có tín hữu Baha’i sinh sống, hành đạo đều có mối quan hệ tốt đẹp với chính quyền ở mọi cấp được thiết lập, giúp cho các hoạt động đức tin của Cộng đồng tôn giáo Baha’i sinh động hơn, phù hợp với chính sách tín ngưỡng, tôn giáo của Nhà nước và các quy định của pháp luật.

Phát biểu tại Đại hội, ông Dương Văn Khá - Vụ trưởng Vụ các Tôn giáo khác nhấn mạnh, Hội đồng Tinh thần tôn giáo Baha’i Việt Nam cần làm tốt công tác vận động đồng đạo góp phần giữ gìn khối đại đoàn kết với các tôn giáo khác, trong đó chăm lo xây dựng đoàn kết nội bộ. Phối hợp với chính quyền địa phương để có biện pháp đấu tranh ngăn chặn các phần tử mạo danh là tín đồ Baha’i và lợi dụng tôn giáo Baha’i hoạt động trái pháp luật, trái với Hiến chương. Xây dựng mối đoàn kết với các tôn giáo khác nhằm thực hiện tốt phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

NGUYỄN THANH (TTXVN)

Chia sẻ bài viết