26/05/2023 - 19:38

Đại hội Đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, quận Cái Răng nhiệm kỳ 2022-2027 

(CT) - Ngày 26-5, Ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam (ĐKCG) quận Cái Răng, tổ chức Đại hội Đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, quận Cái Răng lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội xác định, nhiệm kỳ 2022-2027, tiếp tục phát huy vai trò của Ban ĐKCG quận trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào Công giáo tích cực thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đường hướng mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam; tập hợp, đoàn kết đồng bào Công giáo, củng cố và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc... góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Nhiệm kỳ qua, phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo quận Cái Răng có bước phát triển mới trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; xuất hiện ngày càng nhiều mô hình hay, cách làm tốt cùng với nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giảm nghèo, đẩy mạnh các hoạt động từ thiện, nhân đạo; chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của quận; giữ vững trật tự an ninh xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc...

Đại hội hiệp thương suy cử Ban ĐKCG quận Cái Răng nhiệm kỳ 2022-2027, với 9 thành viên; trong đó, Ban Thường trực gồm 4 thành viên, do ông Nguyễn Trung Hiếu làm Trưởng ban; suy cử đoàn đại biểu quận dự Đại hội cấp trên với 15 thành viên.

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và tích cực vận động đồng bào Công giáo sống “Tốt đời, đẹp đạo”, được UBND quận Cái Răng tặng Giấy khen.

HẢI THƯ

Chia sẻ bài viết