13/10/2018 - 17:25

Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Ngày 13-10, tại Hà Nội, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VII (nhiệm kỳ 2018 – 2023).

Tham dự Đại hội có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và hơn 400 đại biểu chính thức là linh mục, tu sĩ, giáo dân tiêu biểu.

5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo tiếp tục được duy trì và phát triển. Nhiều mô hình hay, cách làm tốt cùng với nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, xuất sắc trong lao động sản xuất, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, đẩy mạnh các hoạt động từ thiện, nhân đạo. Phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo” (nay là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo”) đã phát triển cả về bề rộng và chiều sâu. Đồng bào Công giáo đã góp hàng nghìn tỉ đồng và hàng chục nghìn ngày công để làm đường giao thông, công trình phúc lợi. Nhiều nơi được chọn để làm điểm về xây dựng nông thôn mới. Các phong trào: Xây dựng gia đình Công giáo gương mẫu, xứ họ đạo tiên tiến; Xứ, họ đạo an toàn; Xứ đạo thực hiện nếp sống mới văn minh; Xứ đạo Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp đã góp phần tích cực vào việc giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hóa.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) Trần Thanh Mẫn mong rằng: Phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước của dân tộc, của đồng bào Công giáo Việt Nam, những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam sẽ tiếp tục được củng cố, xây dựng và phát triển, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hiệu quả, thiết thực; triển khai thành công Chương trình hành động đã đề ra trong nhiệm kỳ 2018-2023.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam trong nhiệm kỳ vừa qua.

Phó Thủ tướng đề nghị, các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương cần quan tâm hơn nữa trong việc hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện cho hoạt động của các tôn giáo nói chung, Công giáo và Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam nói riêng, bảo đảm môi trường tín ngưỡng, tôn giáo ổn định, lành mạnh.

 Chủ tịch UBMTTQVN Trần Thanh Mẫn đã trao Huân chương lao động hạng Nhất cho Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam và Huân chương lao động hạng Ba cho Linh mục Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa.

Đại hội đã hiệp thương suy cử Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm 147 ủy viên. Linh mục Trần Xuân Mạnh, quyền Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam giữ chức Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2018 – 2023.

PHAN PHƯƠNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết