28/05/2009 - 08:35

Thường trực HĐND TP Cần Thơ yêu cầu

Đặc biệt chú trọng thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất cho nông dân đầu tư sản xuất, xây dựng nhà ở

(CT)- Tiếp tục chương trình giám sát việc triển khai thực hiện các gói kích cầu của Chính phủ, ngày 27-5-2009, Thường trực HĐND thành phố đã giám sát tình hình hoạt động ngân hàng 5 tháng đầu năm 2009 về thực hiện các giải pháp liên quan đến chính sách tài chính, tiền tệ trên địa bàn thành phố tại Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP Cần Thơ.

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP Cần Thơ, từ ngày 1-2-đến ngày 30-4-2009, tổng dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất ngắn hạn trên địa bàn thành phố là 8.010 tỉ đồng; số lãi tiền vay đã hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân là 33,2 tỉ đồng; ước đến cuối tháng 5 - 2009 tổng dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất ngắn hạn khoảng 9.000 tỉ đồng và số lãi tiền vay hỗ trợ lãi suất ngắn hạn khoảng 60 tỉ đồng. Kết quả cho vay hỗ trợ lãi suất trung dài hạn thấp hơn, do chính sách này chỉ mới thực hiện từ 1-4-2009. Do vậy, tính đến cuối tháng 4 -2009 dư nợ cho vay mới đạt 42 tỉ đồng với số tiền hỗ trợ lãi suất 63,4 triệu đồng; ước đến cuối tháng 5 dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất trung dài hạn sẽ được 270 tỉ đồng và số tiền hỗ trợ lãi suất khoảng 900 triệu đồng. Theo nhận định của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP Cần Thơ, nhờ có chính sách hỗ trợ lãi suất của Nhà nước, các đơn vị, tổ chức, cá nhân đã mạnh dạn vay vốn để đầu tư, duy trì sản xuất, tạo việc làm cho người lao động, góp phần ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng, đảm bảo an sinh xã hội. Ngoài ra, kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất đã góp phần mở rộng tín dụng trên địa bàn thành phố, 4 tháng đầu năm 2009 tín dụng tăng trưởng 12,2% so với cuối năm 2008, từ đó sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế thành phố tăng nhanh trong những tháng còn lại của năm 2009.

Đoàn giám sát nhận định, thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP Cần Thơ đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai, giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất của Chính phủ. Hiện nay, chính sách này đã phát huy hiệu quả và đi vào cuộc sống. Đoàn giám sát yêu cầu Chi nhánh cần tiếp tục kiểm tra, giám sát đảm bảo cho các tổ chức, cá nhân được tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ của Chính phủ. Đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất vay mua máy móc thiết bị, vật tư sản xuất nông nghiệp và vật liệu xây dựng nhà khu vực nông thôn nhằm giảm bớt khó khăn cho nông dân, đảm bảo an sinh xã hội.

QUỐC TRƯỞNG

Chia sẻ bài viết