30/01/2023 - 15:22

Đa dạng hóa mô hình sinh kế, giảm nghèo 

(CT) - Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Cần Thơ, với số tiền trên 10,5 tỉ đồng từ vốn vay ưu đãi và huy động cộng đồng, năm 2023, thành phố tiếp tục duy trì và nhân rộng 33 mô hình sinh kế, giảm nghèo theo hướng tập trung dạy nghề gắn với tạo việc làm, sản xuất hàng hóa thu hút người nghèo tham gia; liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm giữa hộ nghèo, cận nghèo, cộng đồng với doanh nghiệp; hỗ trợ người nghèo, cận nghèo vay vốn mở rộng sản xuất, kinh doanh, tăng thu nhập…

Người lao động Hợp tác xã làng nghề Cờ Đỏ đan lục bình, tăng thu nhập.

Năm 2022, qua triển khai thực hiện, toàn thành phố có 33 mô hình sinh kế, giảm nghèo (tăng 8 mô hình so với năm 2021) được nhân rộng, tạo việc làm tại chỗ, giúp hộ nghèo, cận nghèo nâng cao thu nhập, góp phần giảm tỷ lệ nghèo tại địa phương. Cụ thể một số mô hình nổi bật như: Hợp tác xã Quốc Noãn (xã Trường Thắng, huyện Thới Lai) đã hỗ trợ dạy nghề đan đát, duy trì việc làm khoảng 50 xã viên và người lao động; Hợp tác xã làng nghề Cờ Ðỏ (thị trấn Cờ Ðỏ, huyện Cờ Ðỏ) thu hút khoảng 120 lao động làm nghề đan lục bình, thu nhập 3-4 triệu đồng/người/tháng; Công ty TNHH may Hưng Lộc (thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai), được hỗ trợ vay vốn ưu đãi, thu nhận và đào tạo nghề may công nghiệp cho người lao động, hiện công ty có khoảng 100 lao động, thu nhập bình quân từ 4-7 triệu đồng/tháng/người…

Tin, ảnh: A.P

Chia sẻ bài viết