27/11/2013 - 09:19

CUỘC VẬN ÐỘNG "NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM" ÐANG PHÁT HUY HIỆU QUẢ TÍCH CỰC

(CT)- Đó là nhận xét của ông Trần Đức Lai, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tại Hội nghị tập huấn, tuyên truyền về cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" (Cuộc vận động) cho các cơ quan quản lý, cơ quan thông tấn báo chí phía Nam, do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức ngày 26-11-2013 tại TP Hồ Chí Minh.

Sau 3 năm triển khai thực hiện cuộc vận động, Ban Tuyên giáo cấp ủy các địa phương đã kịp thời hướng dẫn, định hướng công tác tuyên truyền về cuộc vận động trên các phương tiện thông tin đại chúng và các buổi hội nghị, sinh hoạt của các đoàn thể nhân dân. Hệ thống phân phối hàng Việt từng bước tạo lập ở các địa phương, bước đầu hình thành các kênh phân phối hàng hóa, dịch vụ. Các hoạt động xúc tiến thương mại, hội chợ triển lãm, giới thiệu hàng Việt, đưa hàng Việt về nông thôn... được tổ chức ở hầu hết các địa phương với 1.443 hội chợ, triển lãm (tại 57 tỉnh, thành phố) và 1.150 đợt bán hàng Việt về nông thôn (tại 54 tỉnh, thành phố)… Cuộc vận động đã tác động tích cực đến toàn xã hội, giúp người tiêu dùng, cơ quan đơn vị, tổ chức nhận thức đầy đủ hơn về trách nhiệm, quyền lợi của người tiêu dùng đối với sản phẩm hàng hóa sản xuất trong nước, từ đó thay đổi hành vi ưu tiên mua sắm, tiêu dùng hàng hóa thương hiệu Việt.

Tuy nhiên, Cuộc vận động còn những hạn chế, yếu kém như: một số cấp ủy, mặt trận và các đoàn thể ở các cấp chưa quan tâm đúng mức đến công tác lãnh đạo và tổ chức thực hiện; nhiều nơi có biểu hiện giao khoán cho Ban chỉ đạo Cuộc vận động; việc triển khai còn mang nặng tính hình thức, đối phó, biện pháp còn chung chung thiếu cụ thể; công tác thông tin, tuyên truyền về Cuộc vận động của một số cơ quan tuyên truyền, thông tấn, báo chí ở trung ương và địa phương chưa thường xuyên, liên tục, chưa đi sâu phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong thực hiện Cuộc vận động, một số bộ phận người tiêu dùng chưa nhận thức rõ mục tiêu của Cuộc vận động, vẫn còn tâm lý sính ngoại….

Định hướng công tác thông tin, tuyên truyền trong thời gian tới, Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo: Cần làm cho cả hệ thống chính trị, tất cả cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ mục đích, yêu cầu của Cuộc vận động tạo nên sự đồng thuận cao và quyết tâm thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động ở mọi cấp, ngành; tăng cường quảng bá, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tốt của Việt Nam; tạo ra hiệu ứng tích cực trong xã hội để xây dựng văn hóa sản xuất, tiêu dùng; hỗ trợ cung cấp thông tin để các cơ quan pháp luật, làm công tác quản lý nhà nước xử lý những vấn đề về thị trường nhanh, chính xác… Hội nghị còn diễn ra cuộc trao đổi, thảo luận giữa doanh nghiệp ( Công ty Cổ phần bóng đèn Điện Quang, Liên hiệp HTX Thương mại TP Hồ Chí Minh - Saigon Co.op) với các cơ quan thông tin đại chúng để Cuộc vận động đi vào thực chất, hiệu quả.

NAM HƯƠNG

Chia sẻ bài viết