04/08/2009 - 07:34

Cuộc họp giữa kỳ Ủy ban liên Chính phủ Việt - Lào năm 2009

Trong các ngày từ 1 đến 3-8-2009, tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An) đã diễn ra cuộc họp giữa kỳ Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào năm 2009.

Đoàn đại biểu Việt Nam do Phó Thủ tướng Thường trực, Chủ tịch Phân ban hợp tác Việt Nam - Lào Nguyễn Sinh Hùng dẫn đầu. Đoàn đại biểu Lào do Phó Thủ tướng Thường trực, Chủ tịch Phân ban hợp tác Lào - Việt Nam Sổm-xa-vạt Lềnh-xa-vắt dẫn đầu.

Cuộc họp giữa nhiệm kỳ Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào năm 2009 tiến hành đánh giá tình hình thực hiện Hiệp định hợp tác về kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật giữa hai Chính phủ Việt Nam và Lào (ký ngày 8-1-2009) trong 6 tháng đầu năm 2009 và bàn biện pháp thúc đẩy việc thực hiện để hoàn thành thỏa thuận đã ghi trong Hiệp định hợp tác năm 2009. Các đại biểu dự họp đã nghe ngành giáo dục và ngành kế hoạch đầu tư hai nước báo cáo chuyên đề về “Đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả trong lĩnh vực giáo dục, phát triển nguồn nhân lực Việt Nam - Lào” và “Đánh giá công tác xúc tiến đầu tư, quản lý các dự án đầu tư từ Việt Nam vào Lào”.

Đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam tại Lào tiếp tục được duy trì ở tốp 3 vị trí dẫn đầu. Tính đến cuối tháng 6-2009, Chính phủ Lào đã cấp phép 186 dự án, với số vốn cấp phép đạt trên 2 tỉ USD. Riêng 6 tháng đầu năm 2009, Chính phủ Lào đã cấp phép cho 17 dự án của các nhà đầu tư Việt Nam với tổng số vốn cấp phép 87,9 triệu USD. Cũng trong thời gian qua, Việt Nam - Lào đã phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp hai nước, giúp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong quá trình thực hiện..., góp phần thúc đẩy hợp tác đầu tư vào mỗi nước. Hai bên đã ký 6 thỏa thuận hợp tác liên quan đến các lĩnh vực công thương, giao thông, tiếp nhận và sử dụng chuyên gia, vệ sinh an toàn thực phẩm..., tạo điều kiện thúc đẩy hợp tác giữa hai nước. Về hợp tác chuyên gia, Chính phủ Việt Nam đã cử các Đoàn chuyên gia cao cấp về kinh tế sang Lào giúp chuẩn bị tổng kết việc đổi mới trong lĩnh vực kinh tế của Lào...

Từ nay đến cuối năm 2009, Việt Nam tiếp tục đáp ứng nhu cầu đào tạo học sinh Lào, ưu tiên đầu tư cải thiện điều kiện học tập, ăn ở cho học sinh Lào tại các cơ sở đào tạo của Việt Nam. Hai bên phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo học sinh Lào tại Việt Nam và học sinh Việt Nam tại Lào. Về lĩnh vực văn hóa, thể thao, hai bên phối hợp với các cơ quan liên quan của mỗi nước sớm nghiên cứu, lập dự án xây dựng các công trình lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lào; tiếp tục phối hợp chặt chẽ giúp Lào tổ chức thành công SEA Games 25; quan tâm nâng cao chất lượng đào tạo trọng tài, vận động viên và tổ chức thành công “Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào năm 2009”. Về lĩnh vực thương mại, đầu tư, hai bên tiếp tục thực hiện việc giảm thuế suất, thuế nhập khẩu, đơn giản hóa thủ tục thông quan; tiếp tục thực hiện việc mở rộng danh mục hàng hóa được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu bằng 0%, tạo điều kiện thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu, hướng tới mục tiêu đạt 1 tỉ USD kim ngạch hai chiều vào năm 2010...

VIẾT HÙNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết