20/10/2011 - 08:40

Công bố quyết định thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2011-2015

(TTXVN)- Ngày 19-10, Lễ công bố Quyết định thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2011-2015 đã được tổ chức trang trọng tại Trụ sở Trung ương Đảng.

Theo Quyết định số 34-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Quyết định số 35-QĐ/TW của Ban Bí thư, Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2011-2015 do Tiến sĩ Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương làm Chủ tịch; có 5 Phó Chủ tịch, 1 Tổng thư ký và 32 Ủy viên.

Cùng ngày, Hội đồng Lý luận Trung ương đã tiến hành Kỳ họp thứ nhất.

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định tầm quan trọng, vai trò của lý luận, công tác lý luận và của Hội đồng Lý luận Trung ương; phân tích bối cảnh tình hình, xu thế phát triển trên toàn thế giới và những yêu cầu nhiệm vụ đặt ra cho công tác lý luận; nhấn mạnh, cần phải bám sát và phân tích sâu sắc thực tiễn để tìm lời giải sáng rõ về lý luận cho những vấn đề của thực tiễn.

Tổng Bí thư đã gợi ý 5 hướng nghiên cứu quan trọng, cả cơ bản lâu dài lẫn cấp bách trước mắt. Đồng chí đặc biệt lưu ý Hội đồng Lý luận Trung ương cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn về phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tư vấn bằng cách tổ chức hoạt động nghiên cứu các đề tài ở các cơ quan khoa học, tổ chức tốt các kỳ họp của Hội đồng, đảm bảo chất lượng các khuyến nghị tư vấn, phát huy cao độ nhiệt tình, trách nhiệm, tinh thần dân chủ, thực sự cầu thị trong thảo luận, tranh luận khoa học để cùng nhau tìm tòi chân lý trên cơ sở giữ vững nguyên tắc Đảng, thực hiện nghiêm túc các yêu cầu đặt ra trong nghiên cứu và tư vấn lý luận chính trị. Trên tinh thần dân chủ, phát huy mọi khả năng sáng tạo, tôn trọng và tin cậy lẫn nhau, khiêm tốn học hỏi lẫn nhau giữa các thế hệ khoa học, Hội đồng và cơ quan Hội đồng phải phấn đấu trở thành một cộng đồng khoa học kiểu mẫu cả về tư tưởng, học thuật, đạo đức, văn hóa và phong cách, có tác dụng khích lệ, cổ vũ các năng lực sáng tạo trong giới lý luận, trong đội ngũ trí thức khoa học, nhất là đối với các nhà khoa học trẻ.

Chia sẻ bài viết