20/04/2010 - 09:38

Công bố kết quả rà soát thủ tục hành chính

* 82,64% TTHC được đơn giản hóa và kiến nghị đơn giản hóa

(CT)- Ngày 19-4-2010, UBND TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị công bố kết quả rà soát thủ tục hành chính (TTHC) theo Đề án đơn giản hóa TTHC trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010 (Đề án 30). Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch UBND thành phố, chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của UBND thành phố, thực hiện giai đoạn rà soát của Đề án 30, 23 đơn vị sở, ngành, địa phương trong TP Cần Thơ đã thực hiện rà soát 1.677 TTHC, trong đó có 106 TTHC được tiến hành rà soát nhanh và 1.571 TTHC rà soát theo tiến độ chung. Qua rà soát, thành phố thực hiện đơn giản hóa và kiến nghị đơn giản hóa 1.386 TTHC, đạt tỷ lệ 82,64%; 667 mẫu đơn, mẫu tờ khai và 203 yêu cầu, điều kiện. Trong đó, hủy bỏ và kiến nghị hủy bỏ 103 TTHC; thay thế và kiến nghị thay thế 55 TTHC; sửa đổi, bổ sung và kiến nghị sửa đổi, bổ sung 1.228 TTHC.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những nỗ lực của các sở, ban ngành, địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ rà soát TTHC. Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND quận Ninh Kiều, UBND phường Thới Bình, UBND xã Giai Xuân chậm nhất là ngày 30-5-2010 phải hoàn thành dự thảo văn bản thực thi phương án đơn giản hóa những thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của UBND thành phố đã được thông qua. Các sở, ngành phối hợp chặt với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 thành phố thường xuyên cập nhật các bộ TTHC đã được công bố khi có chính sách thay đổi, văn bản mới ban hành để trình UBND thành phố công bố theo đúng quy định. Tổ công tác thực hiện Đề án 30, Sở Nội vụ và các ngành liên quan có trách nhiệm kiểm tra việc chấp hành, công khai các TTHC đã được công bố và đã được phê duyệt theo phương án đơn giản hóa TTHC thuộc lĩnh vực ngành quản lý; đảm bảo các bộ TTHC được thực hiện nghiêm túc, chính xác theo quy định.

HOÀNG THANH

Chia sẻ bài viết