11/06/2013 - 22:05

Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII

Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 47 chức danh chủ chốt

* Kết quả lấy phiếu tín nhiệm phản ánh trách nhiệm của đại biểu Quốc hội và sự mong đợi của cử tri

(TTXVN)- Sáng 11-6, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII, Ban kiểm phiếu công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 47 người giữ các chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

Thay mặt Ban Kiểm phiếu, ông Đỗ Văn Chiến, Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm. Hình thức công bố là tỷ lệ phiếu cụ thể ở 3 mức tín nhiệm của từng chức danh, gồm tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp.(Mời xem kết quả lấy phiếu tín nhiệm tại đây).

Tiếp đó, Quốc hội đã nghe ông Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trưởng đoàn thư ký kỳ họp trình bày dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm. Theo đó, với 471 đại biểu tán thành, chiếm 94,58% tổng số đại biểu Quốc hội, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết này.

Phát biểu sau khi công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 47 người giữ các chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ, k ết quả lấy phiếu với 3 loại phiếu tín nhiệm: Tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp đã cho thấy đánh giá của các đại biểu Quốc hội là khách quan. Những người được lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp lần này đều đảm nhận những vị trí trọng trách liên quan đến những vấn đề lớn, “đứng mũi chịu sào” trong quá trình điều hành đất nước. Trong đó, những lĩnh vực “nóng” như ngân hàng, tài chính, xây dựng, y tế... Quốc hội đòi hỏi trách nhiệm cao hơn.

Cho rằng, những phiếu tín nhiệm cao của Quốc hội là sự động viên khích lệ đồng thời cũng là sự đánh giá thành tựu của đất nước đã đạt được trong thời gian vừa qua, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, tỷ lệ phiếu tín nhiệm thấp cũng phản ánh sự đòi hỏi nghiêm túc của Quốc hội và cử tri cả nước để những người được lấy phiếu tín nhiệm tiếp tục phấn đấu, hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao phó. Quốc hội đặt niềm tin vào những người được lấy phiếu tín nhiệm sẽ đạt thành tích tốt hơn trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, với tỷ lệ đại biểu Quốc hội tán thành thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm ở mức cao, Quốc hội đã hoàn thành tốt đợt lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp này. Quốc hội cũng đã hoàn thành trọng trách mà nhân dân cả nước đã giao phó về việc đánh giá, thí điểm lấy phiếu tín nhiệm. Đợt lấy phiếu lần này là bài học kinh nghiệm không chỉ ở Quốc hội mà còn đối với HĐND các cấp từ việc tổ chức, quy trình lấy phiếu tín nhiệm, quản lý thông tin đạt tiêu chí nghiêm túc, thận trọng, khách quan, hiệu quả cao.

* Sáng cùng ngày, tại kỳ họp, Quốc hội đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 47 người giữ các chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Bên lề kỳ họp, các đại biểu Quốc hội đã trao đổi một số vấn đề xung quanh việc thực hiện Nghị quyết 35 của Quốc hội về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm với những người giữ các chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Các đại biểu Quốc hội bày tỏ đồng tình với kết quả lấy phiếu tín nhiệm.

Theo đại biểu Ngô Văn Minh (Quảng Nam), lĩnh vực công tác có tác động đến kết quả lấy phiếu tín nhiệm. Việc đưa ra ba mức tín nhiệm lần này, là một sáng tạo thay vì thông thường chỉ có hai nội dung đồng ý hoặc không đồng ý, tín nhiệm hoặc không tín nhiệm. Đối với một số chức danh đạt tín nhiệm không cao, đại biểu mong muốn qua lần lấy phiếu tín nhiệm này, cần kịp thời nghiên cứu, điều chỉnh trong quá trình chỉ đạo, điều hành để nâng cao hơn nữa hiệu lực quản lý Nhà nước. Việc lấy phiếu tín nhiệm sẽ giúp bộ máy Nhà nước hoạt động hiệu quả hơn, đáp ứng tốt hơn nữa nguyện vọng của đại biểu và đông đảo nhân dân.

Đại biểu Nguyễn Văn Rinh (Hải Dương) nhận xét, kết quả lấy phiếu tín nhiệm lần này rất tốt, phản ánh đúng thực chất, khách quan, công tâm của Quốc hội đối với những người được lấy phiếu, kết quả lấy phiếu với mức độ tín nhiệm khác nhau cũng đã đánh giá hiệu quả công tác ở từng lĩnh vực. Vấn đề đại biểu quan tâm nhất đối với lần lấy phiếu tín nhiệm này là Quốc hội đã làm tròn trách nhiệm của mình. Con người ai cũng có ưu, có khuyết, đại biểu Nguyễn Văn Rinh mong muốn, qua lấy phiếu tín nhiệm lần này, mỗi người sẽ rút kinh nghiệm, khắc phục hạn chế, nâng cao năng lực công tác, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Theo đại biểu Dương Trung Quốc (Đồng Nai), kết quả lấy phiếu đã phản ánh trung thực và đúng với công việc của mỗi người đang đảm nhận, tuy nhiên không tránh khỏi cảm tính. Kết quả này sẽ tạo ra một tiền đề tốt cho những cuộc lấy phiếu lần sau.

Đại biểu Hà Minh Huệ (Bình Thuận) cho rằng, là lần đầu tiên triển khai, việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ các chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn đã thành công. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đã phản ánh trách nhiệm cao của đại biểu Quốc hội và sự mong đợi của cử tri đối với Quốc hội.

Theo các đại biểu Dương Trung Quốc, Hà Minh Huệ, mục tiêu của việc lấy phiếu tín nhiệm là nhằm giúp những người giữ chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của mình đối với công việc đang đảm nhận. Việc lấy phiếu tín nhiệm là để mỗi người rút kinh nghiệm, khắc phục những mặt hạn chế trong chỉ đạo, điều hành công việc hiện nay và có kế hoạch, chương trình hành động trong thời gian tới.

 

Chia sẻ bài viết