14/01/2020 - 09:45

Công bố cơ sở giáo dục ĐH đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục 

Hiện nay, Việt Nam có 7 cơ sở giáo dục ĐH được công nhận đạt chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn nước ngoài. Cục Quản lý chất lượng - Bộ GD&ĐT vừa thông báo danh sách các cơ sở giáo dục ĐH, CĐ được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. 

Theo đó, dữ liệu cập nhật đến ngày 31/12/2019 gồm 128 cơ sở giáo dục ĐH; 6 trường CĐ sư phạm.

Cụ thể, các cơ sở giáo dục ĐH được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn Việt Nam gồm:Các trường CĐ, trung cấp sư phạm được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn Việt Nam gồm:

Danh sách các cơ sở giáo dục ĐH được công nhận đạt chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn nước ngoài gồm:

Theo Báo Điện tử Chính phủ

Chia sẻ bài viết