12/03/2014 - 21:58

Công bố các quyết định điều động, luân chuyển cán bộ, chuẩn y các chức danh cán bộ chủ chốt của thành phố Cần Thơ

* Đồng chí Phạm Gia Túc, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ

* Đồng chí Trần Quốc Trung được bầu làm Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ

* Chuẩn y kết quả bầu chức danh Phó Bí thư Thành ủy đối với đồng chí Lê Hùng Dũng, Chủ tịch UBND thành phố và chuẩn y kết quả bầu Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy đối với đồng chí Phan Thị Hồng Nhung, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Cần Thơ.

* Đồng chí Trương Quang Hoài Nam, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường, Bộ Công thương nhận nhiệm vụ Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ

(CT)- Ngày 12-3-2014, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ triệu tập cuộc họp Ban chấp hành Đảng bộ thành phố bất thường để nghe công bố các quyết định điều động, luân chuyển cán bộ của Ban Bí thư Trung ương Đảng và thực hiện bầu chức danh Phó Bí thư Thành ủy... Dự và chỉ đạo cuộc họp có đồng chí Nguyễn Hoàng Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy.

Đồng chí Phạm Gia Túc phát biểu ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố.
Ảnh: ANH DŨNG 

Đồng chí Trương Quang Hoài Nam phát biểu ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố. Ảnh: ANH DŨNG 

Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hoàng Việt thay mặt Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Ban Bí thư về việc điều động và luân chuyển đồng chí Phạm Gia Túc, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thôi giữ chức Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam để chuyển công tác về Thành ủy Cần Thơ, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, nhiệm kỳ 2010-2015; công bố quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, luân chuyển đồng chí Trương Quang Hoài Nam, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường, Bộ Công thương thôi giữ chức vụ Cục trưởng Cục Quản lý thị trường để chuyển công tác về TP Cần Thơ và tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ, nhiệm kỳ 2010-2015. Dự kiến đồng chí Trương Quang Hoài Nam sẽ được giới thiệu để HĐND thành phố bầu làm Phó Chủ tịch UBND thành phố. Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hoàng Việt cũng đã công bố quyết định của Ban Bí thư về chuẩn y kết quả bầu chức danh Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, nhiệm kỳ 2010-2015 đối với đồng chí Lê Hùng Dũng, Chủ tịch UBND thành phố và quyết định chuẩn y kết quả bầu chức danh Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ, nhiệm kỳ 2010-2015 đối với đồng chí Phan Thị Hồng Nhung, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Cần Thơ. Tại cuộc họp, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã tiến hành bầu đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy làm Phó Bí thư Thành ủy, nhiệm kỳ 2010-2015, với 100% phiếu thuận.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Việt đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tạo điều kiện để các đồng chí cán bộ được Trung ương điều động, luân chuyển hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đề nghị cá nhân các đồng chí được điều động, luân chuyển nỗ lực học tập, rèn luyện, nhanh chóng hòa nhập với địa phương, đóng góp trí tuệ, công sức vì sự phát triển của TP Cần Thơ.

Quốc Trưởng

Chia sẻ bài viết