27/08/2009 - 09:04

Công bố các ấn phẩm phục vụ kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 26-8, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Ban Tuyên giáo Trung ương họp báo công bố các ấn phẩm phục vụ kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh( 1969-2009).

Nhân kỷ niệm 64 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, 40 năm ngày Bác đi xa, Nhà Xuất bản chính trị Quốc gia cho ra mắt bạn đọc cả nước 24 ấn phẩm đặc sắc, gồm những tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các công trình nghiên cứu về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức của Người. Đặc biệt, trong dịp này, Nhà xuất bản tái bản bộ Hồ Chí Minh toàn tập (12 tập) và xuất bản CD-ROM Hồ Chí Minh toàn tập (bộ mới). CD-ROM Hồ Chí Minh toàn tập (bộ mới) giới thiệu trọn bộ 12 tập Hồ Chí Minh toàn tập sách in truyền thống, 40 phút phim tư liệu, gần 1.000 ảnh tư liệu, 220 phút âm thanh ghi lại giọng nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 26 ca khúc đặc sắc về Bác. Bên cạnh những tính năng tra cứu theo các tiêu chí: tác phẩm, hình thức văn bản, bút danh, địa danh, thời gian, nhân vật, hình ảnh, âm thanh, phim tư liệu, người sử dụng có thể tra cứu CD-ROM hết sức thuận tiện qua 33 chuyên đề: Cán bộ; Chính sách xã hội; Chủ nghĩa Mác - Lê-nin; Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Chủ nghĩa yêu nước, những truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam; Công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa; Công nhân; Công tác tư tưởng; dân chủ; Dân tộc và cách mạng dân tộc; Dân vận; Đại đoàn kết; Đảng Cộng sản Việt Nam...... So với CD-ROM Hồ Chí Minh toàn tập (xuất bản năm 2001), CD-ROM lần này hoàn thiện hơn, có nhiều ưu điểm do tận dụng được những thế mạnh của công nghệ tin học hiện đại, bổ sung 5 chuyên đề mới: Báo chí - xuất bản; Chủ nghĩa cá nhân; Dân tộc và miền núi; Tài nguyên môi trường; Thế hệ trẻ; bổ sung 40 phút phim tư liệu; đưa Di chúc - một văn kiện có giá trị lịch sử thành một mục riêng.

Việc xuất bản các ẩn phẩm này tạo điều kiện thuận lợi cho đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tiếp cận với những tài liệu có giá trị, nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, để rèn luyện, tu dưỡng, làm theo tấm gương đạo đức của Người, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả thực hiện Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

HƯƠNG THỦY (TTXVN)

Chia sẻ bài viết