19/07/2017 - 19:44

Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long

Chuyển giao các giống lúa OM cho các đơn vị, doanh nghiệp

(CT)- Theo Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), 6 tháng đầu năm 2017, Viện Lúa đã ký kết hợp đồng chuyển giao công nghệ và quyền sử dụng không độc quyền các giống lúa OM cho 5 đơn vị sản xuất và kinh doanh giống lúa. Đến nay, về cơ bản Viện đã hoàn tất việc ký kết chuyển giao quyền sử dụng không độc quyền các giống OM cho tất cả các trung tâm và các trạm, trại giống của các địa phương, cũng như các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh giống lớn ở ĐBSCL. Ngoài việc chuyển giao quyền sử dụng giống lúa không độc quyền, 6 tháng đầu năm 2017, Viện Lúa ĐBSCL cũng ký kết chuyển giao quyền sử dụng độc quyền giống lúa OM9582 cho Tổng Công ty Giống cây trồng Thái Bình và các giống OM341, OM344, OM nếp 406 và OM8959 cho Công ty cổ phần Giống cây trồng Miền Nam để các đơn vị đầu tư, sản xuất, kinh doanh cung ứng giống cho nông dân.

Việc ký kết hợp đồng chuyển giao công nghệ và quyền sử dụng không độc quyền các giống lúa OM cùng với việc ký kết chuyển giao quyền sử dụng độc quyền giống lúa cho các doanh nghiệp đã tạo điều kiện cho các đơn vị tham gia ký kết với Viện Lúa có đầy đủ cơ sở về mặt pháp lý trong việc sử dụng giống lúa do Viện Lúa ĐBSCL lai tạo. Đây cũng là cơ sở để các đơn vị được tiếp cận nguồn giống chính thống từ Viện để tổ chức sản xuất và cung ứng cho bà con nông dân giống cấp xác nhận có chất lượng tốt hơn, phục vụ sản xuất.

MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết