06/05/2015 - 21:14

Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

Bà Lê Thị Mộng Vân, Giám đốc Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất huyện Cờ Đỏ, cho biết:

Đối với thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân thì hồ sơ bao gồm: Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất; bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp; bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất và Bản trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất (nếu có); xác nhận của UBND cấp xã nơi có đất được chuyển đổi quyền sử dụng hoặc nơi cư trú của người sử dụng đất (đối với trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất giữa các hộ gia đình, cá nhân theo chủ trương chung về “dồn điền đổi thửa” theo quy định của pháp luật về đất đai); tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất (theo mẫu quy định, 2 bản); chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính, bản sao photo (nếu có).

Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại phường thì nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất quận; tại xã, thị trấn thì nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện hoặc UBND xã, thị trấn nơi có đất, tài sản gắn liền với đất.

Khi đến nộp hồ sơ, người nộp phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân để đối chiếu. Trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận thì phải có văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

Chia sẻ bài viết