12/03/2018 - 09:29

Chuyển biến tích cực trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng 

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4  (NQTW4) khóa XII, cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt đã nghiêm túc tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tạo được sự chuyển biến trên nhiều mặt công tác. Tuy nhiên, Đảng ủy phường cũng thẳng thắn đánh giá vẫn còn một số hạn chế cần phải tập trung khắc phục trong thời gian tới...  

Những chuyển biến...

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Cường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường, qua hơn 1 năm thực hiện NQTW4 khóa XII, hầu hết CB, ĐV phường có sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động. Đồng chí Nguyễn Thị Bích Tho, công chức Văn phòng thống kê phường, cho biết: “CB, công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (TN&TKQ) phường luôn thực hiện nghiêm giờ giấc làm việc, đẩy mạnh công tác giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn. Từ năm 2017 đến nay, bộ phận TN&TKQ phường đã nhận hơn 11.000 hồ sơ thủ tục hành chính. Hầu hết đều giải quyết trả kết quả trước hẹn và đúng hẹn, không để người dân phải phiền hà, đi lại nhiều lần”.

Công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Không riêng CB, công chức bộ phận TN&TKQ, CB, ĐV các đoàn thể cũng nỗ lực đổi mới phương thức hoạt động, sâu sát với địa bàn khu vực dân cư, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương. Đồng thời, đề nghị cấp trên hỗ trợ và vận động xã hội hóa xây dựng 19 căn nhà đại đoàn kết, mái ấm thanh niên, nhà khăn quàng đỏ, nhà tình thương, nhà chữ thập đỏ tặng các hội viên, đoàn viên gặp khó khăn về nhà ở, với số tiền trên 850 triệu đồng; phối hợp với các cơ sở y tế khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 2.172 người dân…

Đặc biệt, hầu hết CB chủ chốt phường đã khắc phục được hạn chế, khuyết điểm, tích cực đến địa bàn dân cư tham gia cùng CB khu vực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các nhiệm vụ, phong trào. Đồng chí Võ Như Quyển, Đảng ủy viên, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường nói: “Tôi được phân công chỉ đạo toàn diện khu vực Tân Phước 1. Trước đây, công việc chuyên môn nhiều, tôi chưa làm tốt công tác chỉ đạo khu vực. Được sự nhắc nhở của Đảng ủy, tôi sắp xếp công việc chuyên môn hợp lý, dành thời gian đến khu vực để nắm tình hình, kịp thời tham mưu cho Đảng ủy và UBND phường giải quyết những vấn đề phát sinh; đồng thời tham gia cùng CB khu vực vận động nhân dân thực hiện các nhiệm vụ, phong trào…”. Theo đồng chí Chung Thanh Hải, Trưởng khu vực Tân Phước 1, với sự chỉ đạo và hỗ trợ của các đồng chí Đảng ủy viên, từ năm 2017 đến nay, việc thực hiện nhiệm vụ của khu vực đạt và vượt kế hoạch đề ra...

Tập trung khắc phục hạn chế

Tuy đạt được những kết quả bước đầu, nhưng phường Thuận Hưng vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm cần tiếp tục khắc phục. Đồng chí Lê Hữu Trung, công chức địa chính – xây dựng phường thẳng thắn nhìn nhận, năm 2017, công tác quản lý trật tự đô thị vẫn còn hạn chế; vẫn còn xảy ra 10 trường hợp xây dựng nhà lấn chiếm kinh rạch. Thời gian tới, phường tăng cường công tác quản lý để ngăn chặn và xử lý kịp thời.

Đảng ủy phường cũng đánh giá những hạn chế như: công tác vận động thu nợ làm đường giao thông trong nhân dân chưa đạt kế hoạch đề ra; công tác vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế đạt chỉ tiêu nhưng vẫn còn một số khó khăn; tình hình an ninh trật tự xã hội vẫn còn diễn biến phức tạp, nhất là vẫn còn xảy ra đá gà ăn tiền, đánh số đề. Mặt khác, vẫn còn một số ĐV lơ là trong học tập nghị quyết, đấu tranh xây dựng nội bộ mang tính cá nhân; vai trò lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ phường từng lúc thiếu toàn diện; một vài CB chủ chốt chưa phát huy hết chức trách, nhiệm vụ được giao; phát triển ĐV tại địa bàn dân cư còn hạn chế; chất lượng hoạt động và sinh hoạt của một số chi, tổ hội đoàn thể tuy được nâng lên nhưng chưa đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. “Đảng ủy đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể nhằm khắc phục tốt những hạn chế, khuyết điểm này trong năm 2018”, đồng chí Nguyễn Thanh Cường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường nói.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết