11/01/2019 - 14:49

Chuẩn bị tốt nguồn cán bộ cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 

(CT)- Sáng 11-1, Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Đồng chí Mai Thanh Dân, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: ANH DŨNG

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đánh giá, năm 2018, các cấp ủy đảng đã thực hiện tốt các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương và Thành ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng; thực hiện có hiệu quả, đi vào chiều sâu Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Các cấp ủy đảng đã thực hiện hoàn thành đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của cơ quan, đơn vị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với thực hiện tinh giản biên chế theo lộ trình, kế hoạch đề ra. Công tác cán bộ tiếp tục đổi mới, thực hiện đúng quy trình, quy định, chất lượng cán bộ được nâng lên…

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng phân tích công tác tổ chức xây dựng Đảng năm qua vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục đó là: một số cơ quan, đơn vị sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong còn chậm; vẫn còn thiếu cán bộ giỏi ở một số cơ quan, đơn vị; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số cấp ủy đảng chưa ngang tầm nhiệm vụ; phát triển đảng viên và tổ chức Đảng trong doanh nghiệp chuyển biến chậm, khó khăn; một số cán bộ chưa thật sự gương mẫu, thiếu quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ…

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: ANH DŨNG

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chỉ đạo: Năm 2019 các cấp ủy đảng thành phố cần tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Cần cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII về công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Tăng cường kiểm tra các tập thể và cá nhân trong việc khắc phục khuyết điểm; việc thực hiện cam kết và việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng tiếp tục thực hiện tốt việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế theo các Nghị quyết của Trung ương theo đúng lộ trình và kế hoạch đề ra. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ; đẩy mạnh công tác đào tạo, sắp xếp, luân chuyển cán bộ; thực hiện dân chủ, minh bạch trong công tác cán bộ. Đồng thời, chỉ đạo xây dựng đề án nhân sự để chuẩn bị tốt nguồn cán bộ cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025…

Theo báo cáo của BTV Thành ủy, năm 2018, qua thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy thành phố đã giảm 2 đầu mối trực thuộc Thành ủy, 45 ban chỉ đạo, 40 đơn vị cấp phòng, 9 lãnh đạo cấp sở, 77 cấp trưởng, phó phòng và tương đương, tinh giản và cắt giảm được 1.706 biên chế. BTV Thành ủy đã điều động, phân công, bổ nhiệm, sắp xếp, bố trí 125 cán bộ. Các cấp ủy Đảng đã hoàn thành công tác rà soát, bổ sung quy hoạch BTV và các chức danh chủ chốt giai đoạn 2015-2020 và giai đoạn 2020-2025 (lần thứ hai); tổ chức 28 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho 2.534 cán bộ; kết nạp 2.423 đảng viên, đạt 110,1% kế hoạch...

Tin, ảnh: ANH DŨNG  

Chia sẻ bài viết