02/04/2019 - 13:01

Chú trọng giáo dục đạo đức lái xe cho học viên 

Ban Giám đốc Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Màu Hoa Đỏ tập trung xây dựng kế hoạch đào tạo về đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng lái xe, Luật Giao thông đường bộ... đảm bảo học viên được đào tạo cơ bản, kỹ thuật lái xe an toàn. 

Các học viên Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Màu Hoa Đỏ đang học lý thuyết.

Từ đầu năm 2019 đến nay, có 866 học viên đậu tốt nghiệp lái xe các hạng do Trung tâm đào tạo. Bình quân mỗi khóa học có 20 tiết giảng dạy về đạo đức người lái xe. Trong những giờ học này, Trung tâm tập trung tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ, những quy định mới liên quan đến lĩnh vực giao thông đường bộ, văn hóa giao thông... Bên cạnh đó, Ban Giám đốc Trung tâm còn thường xuyên lồng ghép sinh hoạt tuyên truyền về an toàn giao thông, đạo đức người lái xe, kỹ thuật lái xe,... để nâng cao ý thức và trách nhiệm của các học viên khi lưu thông trên đường. Trước khi tổ chức lễ tốt nghiệp cấp bằng, Trung tâm phối hợp với giáo viên nhắc lại một số quy định về đạo đức nghề nghiệp của người lái xe cho các học viên tốt nghiệp.

Ông Nguyễn Huy Giác, phụ trách bộ phận nghiệp vụ thuộc Trung tâm, cho biết: “Trung tâm cũng đã nhận giáo trình mới từ Bộ Giao thông vận tải, gồm: giáo trình nghiệp vụ vận tải, đạo đức người lái xe, văn hóa giao thông, kỹ thuật lái xe và pháp luật giao thông đường bộ. Ban Giám đốc cử 2 đồng chí tham dự lớp tập huấn sát hạch viên năm 2019 tại TP Hồ Chí Minh do Tổng cục Đường bộ Việt Nam tổ chức vào tháng 4. Sau khóa tập huấn, các sát hạch viên sẽ truyền đạt lại nội dung của bộ đề mới cho cán bộ, giáo viên tại Trung tâm hiểu và giảng dạy tốt theo bộ đề mới đề ra”.

Bài, ảnh: XUÂN ÐÀO

Chia sẻ bài viết