27/12/2011 - 09:02

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp đại biểu doanh nhân trẻ

Ngày 26-12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp 90 đại biểu đại diện doanh nhân trẻ Việt Nam, nhân dịp về dự Đại hội Hội Doanh nhân trẻ lần thứ 4, nhiệm kỳ 2011-2014.

Tại buổi tiếp, các đại biểu đã báo cáo Chủ tịch nước quá trình hoạt động của Hội doanh nhân trẻ thời gian qua. Được sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn, Hội Doanh nhân trẻ đã phát triển tại 62/63 các tỉnh, thành trên cả nước với 9.000 thành viên. Chiếm 75% số vị trí lãnh đạo chủ chốt trong các doanh nghiệp tại Việt Nam, với tinh thần “hoài bão lớn - lập nghiệp kiến quốc”, doanh nhân trẻ đã tham gia xóa đói giảm nghèo, làm tốt công tác từ thiện, đóng góp ngân sách địa phương, góp phần không nhỏ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Các phong trào “Cuộc vận động hội nhập kinh tế quốc tế của doanh nhân trẻ và thanh niên Việt Nam”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “ doanh nhân trẻ Việt Nam góp phần chống suy giảm kinh tế”... của Hội đã được cộng đồng ghi nhận đánh giá cao. Các doanh nhân đã bày tỏ mong muốn được Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm, bồi dưỡng, đưa ra những chiến lược để phát triển đội ngũ; khẳng định trong nhiệm kỳ tới sẽ đoàn kết thống nhất vượt qua khó khăn, vững vàng hội nhập.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang biểu dương những nỗ lực của doanh nhân trẻ Việt Nam và hoan nghênh thành công của Đại hội Hội Doanh nhân trẻ nhiệm kỳ 4. Chủ tịch nước cho rằng được giáo dục trong môi trường xã hội chủ nghĩa, lớp doanh nhân trẻ hội tụ được nhiều phẩm chất tốt đẹp của thế hệ trẻ Việt Nam, có ý chí tự lực tự cường, tinh thần tình nguyện vì cộng đồng, là những chiến sĩ xung kích, tiên phong trên mặt trận kinh tế. Chủ tịch nước ghi nhận tâm huyết muốn chấn hưng đất nước của các doanh nhân trẻ, căn dặn doanh nhân trẻ cần tiếp tục rèn đức luyện tài, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, kinh doanh hiệu quả, chăm lo đời sống cho nhân dân lao động, hỗ trợ nhau cùng hội nhập phát triển.

HOÀNG GIANG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết