19/02/2012 - 08:49

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ năm 2010

Ngày 18-2, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ năm 2010. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cùng một số đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã tới dự và trao giải thưởng cho các cá nhân, tập thể xuất sắc.

Giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ lần này được trao cho 176 nhà khoa học là tác giả của 32 công trình, cụm công trình, thuộc 5 lĩnh vực: khoa học tự nhiên, khoa học xã hội nhân văn, y dược, nông nghiệp, kỹ thuật. Trong đó có 12 công trình, cụm công trình đoạt Giải thưởng Hồ Chí Minh, 20 công trình, cụm công trình đoạt Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ.

Việc xét tặng các giải thưởng trên được tiến hành độc lập theo 3 cấp: cấp cơ sở; cấp Bộ ngành, tỉnh thành phố và tương đương; cấp Nhà nước. Cấp Nhà nước được tiến hành theo 2 bước: tại Hội đồng Giải thưởng chuyên ngành và tại Hội đồng Giải thưởng cấp Nhà nước. Bộ trưởng Bộ KH&CN đã ban hành Quyết định thành lập 12 Hội đồng Giải thưởng chuyên ngành xét Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN năm 2010 để đánh giá xét thưởng 67 công trình có hồ sơ xét thưởng hợp lệ theo các lĩnh vực nói trên. Một số công trình đã được Hội đồng Giải thưởng đánh giá cao, như: “Một số lý luận về xây dựng Đảng đối với một đảng cầm quyền lãnh đạo sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội”; “Động vật chí Việt Nam và thực vật chí Việt Nam, Sách đỏ và Danh lục Đỏ Việt Nam”; “Nghiên cứu mô hình quân dân y kết hợp phục vụ chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân trong thời kỳ đổi mới”; “Sự nghiệp văn học, báo chí Hồ Chí Minh và một số vấn đề lý luận, thực tiễn văn hóa, văn nghệ Việt Nam”... Đặc biệt lần này, giải thưởng cũng tôn vinh các nhà khoa học nước ngoài có quá trình cống hiến, là đồng tác giả tham gia vào các công trình cùng các nhà khoa học trong nước.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nêu rõ, nhiệm vụ trọng tâm của đất nước ta, nhân dân ta giai đoạn hiện nay là tập trung đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, phát triển nhanh bền vững, hướng đến mục tiêu năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Để làm được điều đó, có vai trò và trách nhiệm rất lớn của đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ. Chủ tịch nước tin tưởng, kế thừa truyền thống tự hào mà thế hệ cha anh đã xây dựng nên, thế hệ cán bộ khoa học, công nghệ hôm nay, đặc biệt là những cán bộ khoa học và công nghệ trẻ sẽ học tập, phát huy trí tuệ và bản lĩnh, vươn tới trình độ khoa học, công nghệ tiên tiến khu vực và thế giới, góp phần thúc đẩy nước ta phát triển nhanh và bền vững.

HOÀNG GIANG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết