03/06/2009 - 08:18

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp đại biểu già làng, trưởng bản tỉnh Thái Nguyên

* Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng mong muốn Việt Nam - Lào - Campuchia hợp tác thiết thực trên lĩnh vực kiểm toán

Chiều 2-6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã gặp mặt thân mật 49 già làng, trưởng bản người dân tộc thiểu số tiêu biểu tỉnh Thái Nguyên. Đây là những tấm gương trong các phong trào thi đua sản xuất, phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, bảo vệ quốc phòng-an ninh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tuyên dương tại Hội nghị biểu dương già làng, trưởng bản người dân tộc thiểu số tiêu biểu tỉnh Thái Nguyên năm 2009.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch nước nhiệt liệt biểu dương thành tích của các già làng, trưởng bản trong các phong trào thi đua của tỉnh Thái Nguyên, góp sức đưa tỉnh nhà phát triển về kinh tế, văn hóa-xã hội..., đời sống nhân dân trong tỉnh được cải thiện rõ rệt, an ninh trật tự ổn định, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố. Bên cạnh đó, các già làng, trưởng bản còn tích cực giáo dục các thế hệ con cháu tiếp nối truyền thống các lớp cha ông, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cũng nhìn nhận, cuộc sống của đồng bào các dân tộc thiểu số, nhất là đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vẫn còn nhiều khó khăn. Đảng và Nhà nước đang tập trung chăm lo các chính sách kinh tế-xã hội, trước tiên là không để đồng bào bị thiếu ăn, được chăm sóc y tế, con em được đến trường..., giúp đồng bào các dân tộc thiểu số có điều kiện vươn lên. Chủ tịch nước nhấn mạnh, mong muốn của Đảng và Nhà nước là đồng bào luôn phát huy truyền thống đại đoàn kết, đó là cốt lõi sức mạnh của dân tộc. Đất nước có 54 dân tộc anh em, cùng một cội nguồn, cùng mái nhà chung là mái nhà Việt Nam. Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc đã giúp nhân dân ta thắng giặc ngoại xâm, giữ được bản sắc văn hóa dân tộc; giữ được chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết mong các già làng, trưởng bản người dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên nói riêng, đồng bào các dân tộc thiểu số trên cả nước nói chung luôn vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, chăm lo lao động sản xuất, sống đoàn kết, tiếp tục nêu gương cho con cháu noi theo.

* Chiều 2-6, tại Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Đoàn đại biểu cơ quan kiểm toán Nhà nước Lào do Tiến sĩ Bouasy Lovanxay, Tổng Kiểm toán Nhà nước Lào dẫn đầu và Đoàn đại biểu cơ quan kiểm toán quốc gia Campuchia do ông Seng Rom, Phó Tổng Kiểm toán dẫn đầu, nhân dịp sang dự Hội thảo quốc tế “Vai trò của Kiểm toán Nhà nước trong việc nâng cao tính hiệu lực của chi tiêu công” tại Hà Nội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh Đoàn đại biểu cơ quan kiểm toán Nhà nước Lào, Đoàn đại biểu cơ quan kiểm toán quốc gia Campuchia sang thăm làm việc tại Việt Nam, coi đây là dịp tốt để ba ngành kiểm toán của ba nước giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và tăng cường hợp tác, đồng thời góp phần vun đắp, phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác quí báu giữa ba quốc gia.

DƯƠNG ĐỨC DŨNG-NGUYỄN THỊ SỰ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết