24/02/2024 - 18:47

Chủ tịch nước dự Ngày hội Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc 

(TTXVN) - Sáng 24-2, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Ðồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự và chung vui cùng đồng bào các dân tộc trong Ngày hội Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc Xuân Giáp Thìn 2024.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, lãnh đạo các bộ, ngành với đồng bào các dân tộc tham dự Ngày hội. Ảnh: toquoc.vn

Phát biểu tại Ngày hội, thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Chủ tịch nước gửi tới các đại biểu, đồng bào dự Ngày hội và toàn thể đồng bào 54 dân tộc anh em những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam là một quốc gia tươi đẹp, có nền văn hiến lâu đời, lịch sử hào hùng và một nền văn hóa giàu bản sắc, thống nhất trong đa dạng. Trải qua lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, 54 dân tộc anh em đã sáng tạo nên kho tàng văn hóa độc đáo, phong phú với các giá trị tốt đẹp, thể hiện sinh động quá trình sinh sống, lao động, dựng xây và bảo vệ đất nước, khắc họa cốt cách và vẻ đẹp con người Việt Nam. Chủ tịch nước nhấn mạnh, đây là niềm tự hào, là tài sản quý giá của quốc gia, cội nguồn của sức mạnh nội sinh, hun đúc khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ðó cũng là lực hấp dẫn bạn bè thế giới, sức mạnh mềm góp phần nâng tầm vị thế, uy tín đất nước ta trên trường quốc tế…

Chủ tịch nước khẳng định Ðảng, Nhà nước ta luôn quan tâm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc - nhân tố quan trọng, động lực mạnh mẽ, có ý nghĩa then chốt đối với sự phát triển đất nước, trong đó chú trọng giữ gìn và phát huy các giá trị, bản sắc văn hóa của từng dân tộc. Nêu rõ văn hóa là nền tảng tinh thần xã hội, một trụ cột trong phát triển bền vững, ngày càng khẳng định vai trò to lớn, đạt được nhiều kết quả quan trọng, Chủ tịch nước cho biết đời sống văn hóa vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện, nâng cao. Vai trò của người dân trong sáng tạo, thực hành, trao truyền và thụ hưởng văn hóa ngày càng được coi trọng, sự tham gia của cộng đồng trong lĩnh vực văn hóa ngày càng đông đảo.

Chủ tịch nước đề nghị các cấp, ngành, địa phương thực hiện tốt chính sách dân tộc, quan tâm giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa của địa phương gắn với phát triển kinh tế và giải quyết các vấn đề xã hội. Trong đó cần đặc biệt quan tâm phát triển toàn diện, chú trọng phát triển văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và hải đảo.

Bên cạnh đó, các cấp ngành cần phát huy vai trò của nhân dân, của cộng đồng, tộc người, già làng, trưởng bản, người cao tuổi, nghệ sĩ, nghệ nhân dân gian. Ðồng thời tạo điều kiện cho việc tổ chức các hoạt động khai thác và phát huy giá trị văn hóa ngay trong lòng cộng đồng - nơi văn hóa ra đời, được nuôi dưỡng và phát triển.

Nhấn mạnh sức sống của các giá trị văn hóa đang mở ra những triển vọng về phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch, Chủ tịch nước đề nghị các cấp, ngành, những người làm văn hóa cần nhận thức rõ sự giàu có, phong phú của tài nguyên văn hóa, làm gia tăng cơ hội phát triển kinh tế, tạo nên sự thịnh vượng cho mỗi quốc gia, dân tộc, cũng là con đường tinh tế để chạm đến trái tim của du khách và bạn bè thế giới.

Chủ tịch nước mong muốn, thời gian tới, sẽ tiếp tục có nhiều sáng kiến, cách làm sáng tạo để chung tay xây dựng không gian giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam, tôn trọng và bảo vệ sự biểu đạt đa dạng của văn hóa, người dân, các dân tộc, vùng miền…

Nhân dịp này, Chủ tịch nước tặng quà đại diện đồng bào các dân tộc tham dự Ngày hội Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc.

Chia sẻ bài viết