07/01/2018 - 17:08

Chủ động phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản

(CT)- UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Kế hoạch số 01/KH-UBND về việc chủ động phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm (GSGC) và thủy sản năm 2018 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các ngành chức năng thành phố và các quận, huyện thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh GSGC và thủy sản; quản lý, giám sát dịch bệnh đến tận chuồng, trại và hộ gia đình nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh gây ra. Các biện pháp phòng, chống dịch bệnh GSGC và thủy sản phải tuân theo quy định của Luật Thú y và chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) và Cục Thú y. Tổ chức thực hiện phải có sự chỉ đạo của cấp có thẩm quyền và phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cấp, các ngành từ thành phố đến cơ sở; chỉ đạo kiên quyết, nhanh gọn, đúng thời gian, đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả cao về phòng, chống dịch bệnh cho đàn GSGC và thủy sản; không để lãng phí các nguồn kinh phí đầu tư. Các tổ chức, cá nhân chăn nuôi GSGC và thủy sản phải nghiêm túc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn và động vật thủy sản...  

Về giải pháp kỹ thuật, thành phố sẽ tổ chức tiêm phòng, đối tượng vật nuôi phải tiêm vắc xin phòng bệnh là: trâu, bò, dê, heo, chó, mèo, gia cầm trong diện tiêm phòng. Tổng đàn GSGC dự kiến tiêm phòng trên địa bàn thành phố năm 2018: trâu, bò: 5.000 con; heo: 132.000 con; chó, mèo: 35.000 con; gia cầm: 1.900.000 con. Tỷ lệ tiêm phòng dự kiến của gia súc đạt từ 70% trở lên trên tổng đàn trâu, bò; trên 40% tổng đàn heo và trên 80% đàn chó, mèo. Tỷ lệ tiêm phòng dự kiến của gia cầm đạt từ 50% trở lên trên tổng đàn gà và trên 90% tổng đàn vịt. Các loại bệnh bắt buộc phải tiêm phòng là: lở mồm long móng gia súc; bệnh tai xanh ở heo; bệnh dại chó, mèo; bệnh cúm gia cầm. Thời gian tiêm phòng: đối với gia súc tổ chức tiêm phòng vắc xin lở mồm long móng, tai xanh ở heo và bệnh dại chó, mèo định kỳ 2 đợt/năm (đợt 1: từ tháng 3-2018 đến tháng 4-2018; đợt 2: từ tháng 9-2018 đến tháng 10-2018). Đối với gia cầm tổ chức tiêm phòng định kỳ 3 đợt/năm (đợt 1: tháng 2-2018; đợt 2: tháng 6-2018; đợt 3: tháng 10-2018). Ngoài ra, tiêm phòng bổ sung thường xuyên trong các tháng còn lại; rà soát tổ chức tiêm phòng bổ sung cho đàn nuôi mới, những nơi tiêm chưa đạt và tiêm mũi 2 cho gia súc non mới tiêm lần đầu; đàn GSGC hết thời gian miễn dịch...

Thành phố cũng tăng cường công tác vệ sinh tiêu độc, khử trùng môi trường: định kỳ tổ chức 2 đợt/ năm hoặc theo các đợt phát động “Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường để phòng, chống dịch bệnh” của Bộ NN&PTNT và hướng dẫn của Sở NN&PTNT thành phố. Khu vực phải vệ sinh, tiêu độc khử trùng là các cơ sở chăn nuôi, giết mổ, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật, lò ấp trứng gia cầm trên địa bàn thành phố...

ANH KHOA

Chia sẻ bài viết