18/10/2008 - 09:48

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng:

Chủ động hạn chế đến mức thấp nhất những tác động bất lợi của khủng hoảng tài chính, tín dụng thế giới đối với kinh tế nước ta

Chiều 17-10, tại Văn phòng Chính phủ, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng Thường trực Chính phủ đã họp với các Bộ, ngành chức năng tiếp tục đánh giá, dự báo tác động của cuộc khủng hoảng tài chính, tín dụng thế giới đối với kinh tế Việt Nam; các giải pháp nhằm ổn định thị trường tài chính, tiền tệ; bảo đảm sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh xuất khẩu, kiềm chế nhập siêu. Tham dự họp có các Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, Trương Vĩnh Trọng, Phạm Gia Khiêm, Nguyễn Thiện Nhân; lãnh đạo các Bộ, ngành chức năng và Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia.

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, khủng hoảng tài chính toàn cầu đang lan rộng, có quy mô lớn, diễn biến phức tạp và hậu quả nặng nề hơn so với so với dự báo trước đây, kinh tế thế giới đang đứng trước nguy cơ suy thoái, nhiều nước trên thế giới đã hợp tác để đối phó. Tình hình này tác động tiêu cực đến nền kinh tế nước ta, hiện những tác động đó chưa lớn nhưng chúng ta không được chủ quan, phải chủ động để hạn chế đến mức thấp nhất những tác động bất lợi, đồng thời tranh thủ những yếu tố thuận lợi để tiếp tục phát triển- Thủ tướng nhấn mạnh.

Với mục tiêu tiếp tục ưu tiên kiềm chế lạm phát, chủ động hạn chế tác động tiêu cực của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan phải theo dõi chặt chẽ các diễn biến để có những giải pháp kịp thời. Chủ động công tác thông tin, quan tâm chú ý đảm bảo an toàn hoạt động của hệ thống ngân hàng; điều hành linh hoạt lãi suất, tỷ giá, giá cả các mặt hàng thiết yếu, sử dụng hợp lý công cụ thuế; bảo đảm đủ vốn cho sản xuất kinh doanh và mục tiêu đẩy mạnh xuất khẩu, hạn chế nhập siêu, duy trì tăng trưởng bền vững gắn với đảm bảo tốt an sinh xã hội.

THIỆN THUẬT (TTXVN)

Chia sẻ bài viết