11/02/2023 - 18:58

Chủ động đấu tranh, ngăn chặn thông tin xấu, độc 

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Nhiều năm nay, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh ngày càng hiệu quả. Qua đó, góp phần giữ vững, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Ðảng, Nhà nước và chế độ.

Cán bộ Ban Tuyên giáo Đảng ủy thị trấn Vĩnh Thạnh  (bên trái) thường xuyên tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước trong nhân dân.

Theo đồng chí Trương Thanh Hoàng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Ðảng ủy thị trấn Vĩnh Thạnh, nhằm thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thị trấn thường xuyên xây dựng, củng cố các Tổ 35, tổ dư luận xã hội, các nhóm đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc và tích cực tuyên truyền chủ trương của Ðảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, không để kẻ xấu và các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, kích động. Ðồng thời, tích cực nắm bắt thông tin, dư luận để kịp thời định hướng tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong nhân dân...

Theo đồng chí Lê Thanh Việt, Phó Bí thư Ðảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn, có thời điểm, một số hộ chưa đồng thuận, phân vân trong đóng góp xây dựng, nâng cấp các công trình giao thông trên địa bàn. Sau khi nắm bắt tư tưởng, Ðảng ủy và UBND thị trấn chỉ đạo cán bộ, đảng viên đến vận động, phân tích lợi ích nên hầu hết đều đồng tình. Hay như, thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, thực hiện chính sách hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn theo Nghị quyết của Chính phủ và Nghị quyết của HÐND thành phố, một vài người lợi dụng mạng xã hội đăng tải thông tin chưa chính xác. Ðảng ủy và UBND thị trấn đã mời làm việc, giải thích, giúp các đối tượng hiểu rõ chủ trương và gỡ nội dung đăng tải. “Nhờ thực hiện tốt các giải pháp, trên địa bàn thị trấn không có trường hợp bị kẻ xấu kích động, lôi kéo để chống phá Ðảng và Nhà nước, không có điểm nóng” - đồng chí Lê Thanh Việt khẳng định.

Ở xã Thạnh Lộc, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được hệ thống chính trị xã tăng cường. Xã thành lập các tổ, nhóm đấu tranh, phản bác những thông tin xấu, độc; tổ chức tập huấn cho các thanh viên tổ, nhóm cách nắm bắt thông tin, tư tưởng, dư luận và cách chia sẻ thông tin tích cực lên các trang chính thống của huyện, thành phố. Xã thành lập Tổ dư luận xã hội để thường xuyên nắm bắt tư tưởng và tuyên truyền, định hướng dư luận. Ðồng chí Ðinh Ðắc Chiến, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy, Chủ tịch HÐND xã, cho biết: Nhờ tăng cường các mặt công tác, những năm qua trên địa bàn xã không có trường hợp bị lôi kéo, kích động chống đối gây mất an ninh trật tự, khiếu kiện vượt cấp.

Theo đồng chí Trần Văn Tươi, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 huyện Vĩnh Thạnh, những năm qua, trên địa bàn huyện có một số đối tượng liên quan đến tổ chức “Việt Tân”, liên quan đến tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Bên cạnh đó, có một vài trường hợp bình luận, đăng tải những thông tin xuyên tạc, sai sự thật về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên mạng xã hội; có trường hợp phát tán tài liệu liên quan đến Pháp luân công trên địa bàn, thuyết giảng không xin phép; có trường hợp sử dụng tài khoản facebook chia sẻ, bình luận các bài viết có nội dung nói xấu Ðảng, Nhà nước…

Nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Thành ủy Cần Thơ, huyện đã thành lập Ban Chỉ đạo 35 Vĩnh Thạnh, Tổ thư ký, Tổ cộng tác viên dư luận xã hội, thành lập nhiều nhóm cộng tác viên. Ban Chỉ đạo 35 Vĩnh Thạnh thường xuyên tổ chức tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết số 35; quan tâm tổ chức tập huấn cho các lực lượng cộng tác viên về kỹ năng đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái. Các tổ, nhóm cộng tác viên tích cực nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trên địa bàn, trên không gian mạng. 4 năm qua, đã mời một số đối tượng làm việc, giáo dục, yêu cầu gỡ nội dung các bài viết sai sự thật đăng tải trên mạng. Các lực lượng của huyện tham gia chia sẻ những thông tin tích cực; chủ trương mới của Ðảng và Nhà nước trên các trang chính thống của huyện và thành phố…

Cùng với đó, Ban Chỉ đạo 35 huyện và cấp ủy, chính quyền các cấp phát huy vai trò của các chức sắc trong việc tuyên truyền, vận động, định hướng tư tưởng cho các tín đồ để hiểu rõ chủ trương của Ðảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, không nghe kẻ xấu lợi dụng lòng tin để xúi giục, kích động làm những việc sai trái. “Nhờ thực hiện nhiều biện pháp đấu tranh, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định. Chức sắc, chức việc các tôn giáo chấp hành tốt quy định pháp luật về sinh hoạt tôn giáo. Chưa phát hiện các đối tượng cực đoan, phản động tổ chức các hoạt động phức tạp, lôi kéo, kích động nhân dân” - đồng chí Trần Văn Tươi thông tin.

Theo đồng chí Trần Văn Tươi, thời gian tới, huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao nhận thức, cảnh giác với thủ đoạn của các thế lực thù địch; tiếp tục nâng chất lực lượng cộng tác viên, các tổ nhóm và mở rộng lực lượng trong hệ thống chính trị và nhân dân để công tác đấu tranh phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch đi vào chiều sâu, hiệu quả hơn…

Chia sẻ bài viết