13/01/2019 - 22:40

Chọn 25-30 hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả để tập trung hỗ trợ 

(CT)- Năm 2019, Liên minh HTX thành phố sẽ phối hợp cùng các sở, ngành hữu quan và các địa phương tích cực khuyến khích thành lập mới, vận động thành viên tham gia vào HTX, tổ hợp tác. Theo đó, phấn đấu thành lập mới 20 HTX, 50 – 60 tổ hợp tác hoạt động trên cơ sở bảo đảm các nguyên tắc, quy định của Luật  HTX năm 2012, vận hành tốt các dịch vụ đầu vào và đầu ra, đảm bảo lợi ích tối ưu cho thành viên. Song song đó, thành phố sẽ chọn từ 25-30 HTX hoạt động có hiệu quả trong lĩnh vực nông nghiệp để tập trung hỗ trợ, phát triển quy mô lớn, tạo cơ sở hình thành và phát triển các liên hiệp HTX đối với 3 ngành hàng chủ lực là lúa gạo, trái cây và thủy sản theo hướng gắn kết chuỗi giá trị nông sản, nâng cao thu nhập cho thành viên.

HTX giống nông nghiệp Thốt Nốt, quận Thốt Nốt đầu tư hệ thống lò sấy, kho trữ lúa... nâng cao chất lượng lúa giống cung ứng ra thị trường.

Trong năm 2018, thành phố có 1.409 tổ hợp tác, thành lập mới 26 HTX, nâng tổng số HTX của toàn thành phố lên 278 HTX, với 11.661 thành viên, tổng vốn điều lệ trên 593,3 tỉ đồng (tăng hơn 43,1 tỉ đồng so với năm 2017). Năm qua, Liên minh HTX thành phố đã tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng quản lý cho cán bộ HTX; cung cấp thông tin, tư vấn, hỗ trợ thành lập HTX; đẩy mạnh tư vấn, hướng dẫn và củng cố các HTX... Qua đó, giúp nhiều HTX, tổ hợp tác nâng chất hoạt động, tăng khả năng tích lũy, đầu tư thêm trang thiết bị phục vụ sản xuất, nâng cao năng lực hợp tác sản xuất để giảm chi phí, tăng sức cạnh tranh, đem lại lợi ích thiết thực cho thành viên. Năm 2018, thành phố có hơn 36 HTX nông nghiệp đảm nhận tốt các khâu dịch vụ đầu vào và đầu ra, liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị.

M.HOA

Chia sẻ bài viết