30/07/2008 - 09:06

Phiên họp thứ 10 của Uy ban thường vụ Quốc hội

Cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý 7 dự án Luật

Ngày 29-7, Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về Dự thảo Luật Công nghệ cao. Các ủy viên của UBTVQH về cơ bản nhất trí với nội dung của Dự thảo Luật này nhằm tạo cơ sở cho việc đầu tư phát triển công nghệ cao (CNC) để tạo mũi đột phá, thúc đẩy tốc độ và chất lượng tăng trưởng của kinh tế-xã hội nước ta.

Báo cáo của Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội nhận định: Ban soạn thảo đã tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội góp ý vào Dự thảo của Luật CNC tại kỳ họp thứ 3 và chỉnh lý, bổ sung các điều khoản của Dự thảo Luật theo hướng cụ thể các quy định về chính sách của Nhà nước đối với hoạt động CNC; CNC và sản phẩm CNC được ưu tiên đầu tư phát triển; chương trình Quốc gia về CNC; Quỹ đầu tư mạo hiểm CNC; Phát triển nhân lực CNC.v.v...

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên trong phần kết luận đã khẳng định: Công nghệ cao có vai trò rất quan trọng đối với các nước kém phát triển muốn bứt phá đi lên, cụ thể như Ấn Độ, nhờ phát triển đúng hướng và có hiệu quả trong lĩnh vực Công nghệ tin học và Công nghệ sinh học, quốc gia này đã khẳng định vị trí tích cực của mình trong lĩnh vực CN tin học và CN sinh học. Ông đề nghị Ban soạn thảo cần tập trung chỉnh lý, và cụ thể hóa các điều, khoản để bảo đảm tính quy phạm của Luật Công nghệ cao.

Ngay sau đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu bế mạc phiên họp thứ 10 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XII. Từ ngày 23 đến ngày 29 tháng 7 năm 2008, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ mười tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. Tại phiên họp này, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý 7 dự án Luật trên cơ sở tiếp thu ý kiến các vị đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XII vừa qua. Đó là các dự án: Luật đa dạng sinh học; Luật cán bộ, công chức; Luật quốc tịch (sửa đổi); Luật giao thông đường bộ (sửa đổi); Luật bảo hiểm y tế; Luật thi hành án dân sự và Luật công nghệ cao.

Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc đàm phán, ký kết Công ước Lahay ngày 29-5-1993 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế; về dự án Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu biển.

Phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng đề nghị các ủy viên tiếp tục nghiên cứu nội dung các dự án luật, pháp luật sẽ cho ý kiến cũng như xem xét nội dung sẽ chất vấn các cơ quan của Chính phủ trong chương trình phiên họp thứ 11 của UBTVQH, dự kiến sẽ tiến hành từ ngày 20 đến 29-8-2008.

HỒNG QUÂN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết