17/04/2019 - 08:20

Phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Cho ý kiến về chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2020

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 33, sáng 16-4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự kiến chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2020.

Qua thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với Báo cáo về dự kiến chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2020 của Tổng Thư ký Quốc hội.

Các ý kiến thống nhất việc lựa chọn nội dung giám sát chuyên đề được dựa trên các tiêu chí là vấn đề bức xúc, nổi lên ở tầm vĩ mô hoặc ảnh hưởng lớn đến đời sống kinh tế - xã hội, được đại biểu Quốc hội, cử tri và nhân dân quan tâm; gắn với việc xây dựng, thi hành pháp luật. Nội dung giám sát không trùng với các chuyên đề giám sát đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành giám sát trong thời gian 18 tháng tính đến thời điểm đề xuất; bảo đảm cân đối, phù hợp giữa các lĩnh vực; phạm vi giám sát phù hợp với điều kiện thực hiện của các cơ quan của Quốc hội.

Các ý kiến trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành với đề xuất của Tổng Thư ký Quốc hội nêu năm 2020 là năm các địa phương sẽ tiến hành tổ chức Đại hội đại biểu Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đồng thời, năm 2020 cũng là năm cuối nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV. Theo quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, tại kỳ họp cuối năm của năm cuối nhiệm kỳ, Quốc hội sẽ tiến hành giám sát lại việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chất vấn, giám sát chuyên đề từ đầu nhiệm kỳ đến thời điểm đó. Vì vậy, để tập trung cho các nội dung và bảo đảm chất lượng, tính khả thi của chương trình giám sát năm 2020, đề nghị Quốc hội xem xét giám sát 01 chuyên đề tại Kỳ họp thứ 9; Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ giám sát 01 chuyên đề tại phiên họp (tháng 9).

Về nội dung chuyên đề giám sát, Tổng Thư ký Quốc hội trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ba nội dung chuyên đề để nghiên cứu, lựa chọn: Chuyên đề 1: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em; Chuyên đề 2: Việc thực hiện các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam là thành viên (FTA); Chuyên đề 3: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý chất thải.

Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ nhấn mạnh Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với báo cáo của Tổng Thư ký Quốc hội. Trên cơ sở tình hình đặc điểm năm 2020 là năm có nhiều hoạt động chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng lần thứ XIII, năm 2020, ngoài việc xem xét các báo cáo của Quốc hội, Quốc hội giám sát tối cao một chuyên đề tại kỳ thứ 9, Ủy ban Thường vụ giám sát một chuyên đề. Đặc biệt tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội sẽ tiến hành giám sát lại việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chất vấn, giám sát chuyên đề từ đầu nhiệm kỳ đến thời điểm đó. Đây là nội dung rất quan trọng, có tính đánh giá tổng kết cao, do đó, Tổng Thư ký Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan hữu quan khẩn trương chuẩn bị các nội dung này.

Về nội dung giám sát chuyên đề, các ý kiến thống nhất cơ bản lựa chọn chuyên đề 1 và 2; chuyên đề 1 sẽ được Tổng Thư ký Quốc hội làm việc cũng các cơ quan liên quan để chỉnh sửa câu chữ trên cơ sở ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trong 2 nội dung trên, Quốc hội sẽ chọn giám sát tối cao một nội dung và nội dung còn lại Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ giám sát.

QUỲNH HOA (TTXVN)

Chia sẻ bài viết