07/09/2016 - 14:58

Chính sách thu hút nguồn nhân lực chưa đủ “sức hút”

Theo ông Nguyễn Thành Đông, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, nhìn chung, cán bộ, công chức, viên chức được thu hút và hỗ trợ đào tạo công tác tại cơ quan, đơn vị cơ bản đáp ứng yêu cầu và bổ sung thêm nguồn nhân lực của thành phố. Thời gian tới, Sở Nội vụ cần quyết liệt hơn trong việc tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết về chính sách thu hút, hỗ trợ, khuyến khích nguồn nhân lực thành phố; rà soát, tham mưu cho HĐND, UBND thành phố bổ sung những điểm còn bất cập, để hoàn thiện chính sách. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và địa phương để tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin để thu hút nguồn nhân lực có trình chuyên môn cao, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.

Bài, ảnh: Thanh Thư

Chia sẻ bài viết