19/07/2008 - 10:37

Chính phủ phê duyệt Kế hoạch sắp xếp, đổi mới một số doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc UBND TP Cần Thơ

* Thành lập Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp

(Cổng TTĐT Chính phủ) - Ngày 17-7, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc UBND TP Cần Thơ giai đoạn 2008-2009. Theo đó, sẽ chuyển Công ty Xổ số kiến thiết và Công ty Công trình đô thị thành phố Cần Thơ thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Nhà nước làm chủ sở hữu.

Đồng thời, cổ phần hóa các đơn vị sau: Công ty Nông sản thực phẩm xuất khẩu Cần Thơ; Công ty Hội chợ triển lãm quốc tế Cần Thơ; Công ty Mê Kông; Xí nghiệp Cấp nước Hưng Phú (thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn Cấp thoát nước Cần Thơ); Công ty Phát triển và Kinh doanh nhà TP Cần Thơ.

Hợp nhất các đơn vị trực thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn Cấp thoát nước Cần Thơ, gồm: Nhà máy Nước Cần Thơ 2, Chi nhánh Cấp nước số 2, Chi nhánh Cấp nước Bình Thủy thành 1 đơn vị, sau đó thực hiện cổ phần hóa đơn vị này.

Đối với Công ty Nông súc sản xuất nhập khẩu Cần Thơ và các đơn vị trực thuộc Công ty này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố báo cáo Thành ủy để có phương án sắp xếp đúng quy định.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc nói trên theo đúng nội dung và tiến độ được duyệt; đồng thời, sắp xếp các nông trường theo Quyết định số 86/2006/QĐ-TTg ngày 20-4-2006 của Thủ tướng Chính phủ.

* Ngày 18-7-2008, UBND TP Cần Thơ ban hành Quyết định số 1736/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp (ĐM&PTDN) do ông Nguyễn Hữu Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN thành phố có nhiệm vụ phối hợp với giám đốc các sở, ban ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện nghiên cứu, chỉ đạo công tác ĐM&PTDN thuộc các thành phần kinh tế và chỉ đạo tổ chức thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa, giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp Nhà nước; xây dựng chương trình, kế hoạch, đề ra các cơ chế, chính sách quản lý các doanh nghiệp trình UBND thành phố xem xét, quyết định theo thẩm quyền. Ban còn có nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị hủy bỏ các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách về đổi mới cơ chế quản lý doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trình UBND thành phố hoặc tham mưu cho UBND thành phố trình Chính phủ.

Thường trực Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN thành phố đặt tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, được phép sử dụng con dấu của Sở này trong các hoạt động thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.n

PHƯƠNG LAN – T.K

Chia sẻ bài viết